Іканапіс (ад ікона і пісаць) — пісанне ікон, від сярэднявечнага жывапісу, рэлігійнага па тэмах і сюжэтах, культавага па прызначэнні. У найбольш агульным сэнсе — стварэнне свяшчэнных выяў, прызначаных быць пасярэднікам паміж светам Боскім і зямным пры індывідуальнай малітве або ў ходзе хрысціянскага набажэнства, адна з формаў праявы Боскай ісціны.

«Тройца», Андрэй Рублёў