Наталля Уладзіміраўна Сліж: Розніца паміж версіямі

 
1. Статус жанчыны-шляхцянкі ў ВКЛ (XVI—XVIІІ стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 96. № 4. С. 57-66.
 
2. Уплыў польскай культуры на фарміраванне шляхецкай сям'і ў Вялікім княстве Літоўскім XVI—XVIІІ стст. // Весці АНМ. 1997. № 1. С. 26-28.
 
3. Уплыў грамадска-палітычных працэсаў на жыццё гарадзенскай шляхты ў XVIІІ ст. // Гарадзенскія запісы. Старонкі гісторыі і культуры. Вып. 3. Гародня, 1997. С. 30-43.
 
4. Шляхецкія тэстаменты 16 — пачатку 18 ст. // Гістарычны альманах. Т. 3. Гародня, 2000. С. 90-110. Разам з Гардзеевым М.
5. Жанчына ў шляхецкая сям'і ў XVI—XVIІ стагоддзях // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. / Под ред. И. Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2001. С. 270—277.
 
6. Крыніцы па гісторыі шляхецкай сям'і XVI—XVII стст. // Герольд Litherland. 2001. № 2. С. 66-72.
 
7. Nieznany testament Piotra Kochlewskigo // Odrodzenie i Reformacij w Polsce. T. XLV. W., 2001. S. 189.
 
8. Шляхецкая сям'я ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI—XVIІ стст.: уздзеянне саслоўнага падзелу грамадства на яе фарміраванне і развіццё. Аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук. Мн., 2002.
9. Сліж Н. Род Саламярэцкіх на Магілёўшчыне ў XVI — першай палове XVII стст. // Мінулае і сучаснасць Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І. А. Пушкін. — Магілёў: УПКП «Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня», 2001. — С. 56-63.
Ананімны ўдзельнік