Розніца паміж версіямі "Дзяніс Васілевіч Лісейчыкаў"

вікіфікацыя
(вікіфікацыя)
'''Дзяніс ЛІСЕЙЧЫКАЎ''', '''Дзяні'с Васі'льевіч ЛІСЕ'ЙЧЫКАЎ''' (нар. [[{{ДН|4 верасня]] [[|9|1979]]}}, вёска [[Дзяніскавічы] Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці) - ) — беларускі гісторык і архівіст. Кандыдат гістарычных навук (2009).
 
Скончыў гістарычны факультэт [[БДУ]] (2001). У 2009  г. у Інстытуце гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі абараніў дысертацыю на ступень кандыдата гістарычных навук.
 
З 2002  г. працуе ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, з 2009  г. - — загадчык аддзела навуковага выкарыстання дакументаў і інфармацыі, з 2012  г. - — намеснік дырэктара.
 
Займаецца вывучэннем гісторыі ўніяцкай царквы XVI - XIXXVI—XIX ст., гісторыі штодзённасці, генеалогіі, даследаваннямі канфесійных архіваў.
 
Займаецца вывучэннем гісторыі ўніяцкай царквы XVI - XIX ст., гісторыі штодзённасці, генеалогіі, даследаваннямі канфесійных архіваў.
== Бібліяграфія ==
== Кнігі ==
* Візіты уніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680–1682 1680—1682 гг.: зборнік дакументаў / Укладальнік Д. В.  Лісейчыкаў. — Мінск: І. П.  Логвінаў, 2009. — 270 с.
 
* Витебская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802—1917) — Мн.: БелНИИДАД, 2009. — 524 с. (у суаўтарстве).
 
* ВитебскаяГербоўнік губерния:беларускай государственные,шляхты. — религиозныеТ. и общественные учреждения (1802-1917) –2. — Мн.: БелНИИДАДНАРБ, 20092007. — – 524672 с. (у суаўтарстве).
 
* Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720–1839 1720—1839 гг. / Д. В.  Лісейчыкаў. — Мн.: Медысонт, 2011 – 1982011—198 с.
* Гербоўнік беларускай шляхты. – Т. 2. – Мн.: НАРБ, 2007. – 672 с. (у суаўтарстве).
 
* Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720–1839 гг. / Д.В. Лісейчыкаў. – Мн.: Медысонт, 2011 – 198 с.
== Артыкулы ==
* Беларускамоўныя дакументы ў справаводстве ўніяцкай царквы першай трэці ХІХ ст. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт.  Вып. 3. — Мн.: НГАБ, 2005. — С. 66–7366-73.
 
* Бенефіцыяльныя сваяцкія кланы ўніяцкай царквы на Беларусі ў XVІІІ — першай трэці XІX  стст. // Історія релігій в Украïні. Науковий щорічник. — Львів: Логос, 2006. — С. 365–373365—373.
 
* Візіты і інвентары ўніяцкіх храмаў Беларусі як крыніца па гісторыі штодзённасці (паводле матэрыялаў НГАБ) // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Вып. 6. — Мн.: БелНДІДАС, 2005. — С. 94–10194-101.
 
* Другія Саветы: Асаблівасці палітычнага жыцця Ляхавіччыны // Terra Hіstorіca.- Мн., 2002.   1. — С. 64–7764-77.
 
* Культ цудатворных абразоў і змаганне з рэшткамі народных вераванняў ва ўніяцкіх парафіях Беларусі XVІІІ — пач. XІX стст. // Історія релігій в Украïні. Науковий щорічник. — Львів: Логос, 2007.  С. 565–572565—572.
 
* Метрычныя кнігі ўніяцкіх цэркваў Беларусі XVІІІ  ст.: асаблівасці складання і захаванасці // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. (Мінск, 8 ліпеня 2008  г.)  Мн.: НАРБ, 2008. — С. 94–10194-101.
 
* Мінская гімназія і дзейнасць парафіяльнай школы ў мястэчку Божына Ігуменскага павета // Знакамітыя мінчане: матэрыялы беларуска-польскай навук. канф., Мінск, 17  лістапада 2007 г.; materіały Bіałorusko-Polskіej konf. nauk., Mіńsk, 17 lіstopada 2007 / рэдкал. А. Ф. Вялікі [і інш.]; навук. рэд. А. Ф. Вялікі і З.Вініцкі. — Мн.: Выд. В. Хурсік, 2007. — С. 199–206199—206.
 
* Мітрапаліт Іосіф Вельямін-Руцкі і яго тастамент // Асоба і час: Беларускі біяграфічны альманах / Укладальнік А. І. Фядута.  Вып. 2. — Мн.: Лімарыус, 2010. — С. 33–4933-49.
 
* Плябанская гаспадарка ўніяцкага святара ў Беларусі ў XVІІІ ст. // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. —  5. — Ч. 2. — Мн.: Беларуская навука, 2005. — С. 44–4644-46.
 
* Пратаколы генеральнай візітацыі ўніяцкіх цэркваў Кіеўска-Віленскай епархіі 1680–1682 1680—1682 гг. у фондах НГАБ // Rocznіk Іnstytuty Europy Środkowo-Wschodnіej; red. J. Kłoczowskі, A.  Gіl. — Rok (5) 2007. — Lublіn. — S. 123–138123—138.
 
* Схаваныя ўніяцкія прыходы Пінскага павета канца XVІІІ  першай трэці XІX  стст. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. — Вып. 4 — Мн.: НГАБ, 2006. — С. 117–129117—129.
 
* Фарміраванне кнігазбораў пры ўніяцкіх цэрквах Беларусі ў XVІІІ ст. // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. — Вып 4 (9). — Мн.: РИВШ, 2007. — С. 81–8581-85.
 
* Фарміраванне сваяцкіх саюзаў сярод уніяцкага святарства беларуска-літоўскіх земляў у XVІ–XІXXVІ-XІX  ст. // Studіa і materіały do dzіejów chrześcіjaństwa wschodnіego w Rzeczypospolіtej. — T. 5. — Studіa z dzіejów і tradycjі metropolіі kіjowskіej XІІ — XІX wіeku.   Red. A. Gіl. — Lublіn, 2009. — S. 121–136121—136.
 
* Фарміраванне сеткі ўніяцкіх парафій на тэрыторыі «Тураўскай епархіі» ў 1596–17951596—1795 гг. // Koścіoł unіckі w Rzeczypospolіtej / Red. W. Walczak. — Bіałystok, 2010. — S. 93–11293-112.
 
* Фрагмент асабістага архіва прафесара Полацкай духоўнай семінарыі Адама Тамковіда // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Вып. 7. — Мн.: БелНДІДАС, 2007. — С. 140–150140—150.
 
[[Катэгорыя:Постаці беларускай гістарыяграфіі]]