Розніца паміж версіямі «Генадзь Васілевіч Кісялёў»

(Д)
== Прызнанне ==
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа (1990) за кнігі гісторыка-літаратурных даследаванняў «Разыскивается классик…» і «Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча».
 
== Выбраная бібліяграфія ==
* Сейбіты вечнага: Артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў і дзеячоў рэвалюцыйнага руху 1863 г. Мн., 1963.
* 3 думай пра Беларусь: Даследаванні і знаходкі з гісторыі бе-ларускай літаратуры і рэвалюцыйнага руху другой паловы XIX ст. Мн., 1966.
* Загадка беларускай «Энеіды». Мн., 1971.
* Пра паэтаў і вершы // Полымя. 1971. № 8.
* «...Я жыў з імі, я рос сярод іх...» [П. Шпілеўскі] // Полымя. 1974. № 3.
* Некаторыя пытанні вывучэння паэмы «Энеіда навыварат» // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1975. № 4.
* Пошукі імя. Мн., 1978.
* Героі і музы. Мн., 1982.
* Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча: Спроба навуковай сістэматызацыі дакументаў і матэрыялаў. Мн., 1988.
* Разыскивается классик..: Историко-литературная дилогия. Мн., 1989.
* Вакол загадкі «Фэлькі з Рукшэніц» // Шляхам гадоў: Гісто-рыка-літаратурны зборнік. Мн., 1990.
* Каліноўскі знаёмы і незнаёмы // Полымя. 1993. № 6.
* Радаводнае дрэва: Каліноўскі — эпоха — наступнікі. Мн., 1994.
* Ян Баршчэўскі — спрэчкі біёграфаў // Полымя. 1995. № 11.
* Сыракомля ці Дунін-Марцінкевіч? Невядомая беларуская паэма пра варшаўскія падзеі 1861 года // ЛіМ. 1996. 2, 9 жн.
* Феномен Альгерда Абуховіча // Полымя. 2001. № 3.
* Францішак Багушэвіч і паўстанне 1863 года // Роднае слова. 2001. № 3.
* Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст. 2-е выд. Мн., 2003.
 
== Літаратура ==