Розніца паміж версіямі "Эканамічны факультэт БДУ"

clean up, replaced: Навасібірск → Новасібірск, ны універсітэ → ны ўніверсітэ, фармаванн → фарміраванн, а у → а ў, ы у → ы ў, не мене using AWB
(clean up, replaced: Навасібірск → Новасібірск, ны універсітэ → ны ўніверсітэ, фармаванн → фарміраванн, а у → а ў, ы у → ы ў, не мене using AWB)
{{Coord|53.8989|27.5596|type:landmark_source:enwiki-googlemaplink|display=title}}
[[Выява:БДУ, эканамiчныэканамічны факультэт.jpg|thumb|350px|ЭканамiчныЭканамічны факультэт БДУ, [[Вуліца Карла Маркса, Мінск|вул. К. Маркса]] 31.]]
'''ЭканамiчныЭканамічны факультэт [[Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт|Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэтаўніверсітэта]]''' рыхтуе спецыялiстаўспецыялістаў па наступных напрамках:
* Эканоміка (спецыялізацыя — "аналітычная эканоміка", кваліфікацыя — "эканаміст-аналітык");
* Эканомiка (спецыялiзацыя — "аналiтычная эканомiка", квалiфiкацыя — "эканамiст-аналiтык");
* ЭканамiчнаяЭканамічная тэорыя (спецыялiзацыяспецыялізацыя — "эканамiчнаяэканамічная палiтыкапалітыка", квалiфiкацыякваліфікацыя — "эканамiстэканаміст. Выкладчык эканамiчныхэканамічных дысцыплiндысцыплін")
* ФiнансыФінансы i крэдыт (спецыялiзацыяспецыялізацыя — "банкаўская справа", квалiфiкацыякваліфікацыя — "эканамiстэканаміст"
* Менеджмент (спецыялiзацыяспецыялізацыя — "інавацыйны менеджмент", "мiжнародныміжнародны менеджмент", квалiфiкацыякваліфікацыя — "эканамiстэканаміст-менеджерменеджэр"
Дэкан факультэта — МiхаiлМіхаіл МiхайлавiчМіхайлавіч Кавалёў — прафесар, [[доктар фiзiкафізіка-матэматычных навук]], ганаровы дзеяч навукiнавукі [[Беларусь|РэспублiкiРэспублікі Беларусь]]
 
== Кафедры ==
На факультэце iснуеіснуе 5 кафедраў:
 
=== Кафедра эканамiчнайэканамічнай тэорыiтэорыі. ===
Кафедра вядзе навуковыя даследаваннiдаследаванні інстытуцыянальных змен у пераходнай эканомiцыэканоміцы, працэсаў глабалiзацыiглабалізацыі i рэгiяналiзацыiрэгіяналізацыі, развiццяразвіцця прадпрымальнiцтвапрадпрымальніцтва, а таксама сiстэмнайсістэмнай трансфармацыiтрансфармацыі ва ўмовах пераходу да рынку. Узначальвае кафедру вядомы беларускiбеларускі эканамiстэканаміст, прафесар Клюня УладзiмiрУладзімір ЛеанiдавiчЛеанідавіч
 
=== Кафедра тэарэтычнай i iнстытуцыянальнайінстытуцыянальнай эканомiкiэканомікі. ===
Вядзе навуковыя даследаваннiдаследаванні сучаснай эконамiчнайэконамічнай тэорыiтэорыі, палiтычнайпалітычнай эканомiiэканоміi i эканамiчнайэканамічнай палiтыкiпалітыкі, гiсторыiгісторыі эканомiкiэканомікі i эканамiчнайэканамічнай навукiнавукі БеларусiБеларусі, а таксама эканамiчнайэканамічнай тэорыiтэорыі дзяржавы. Доктар навук Лямешчанка Пётр СяргеевiчСяргеевіч — буйны спецыялiстспецыяліст у галiнегаліне iнстытуцыянальнайінстытуцыянальнай эканомiкiэканомікі, забяспечвае супрацоўнiцтвасупрацоўніцтва факультэта з Цэнтрам грамадскiхграмадскіх навук Маскоўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэтаўніверсітэта iмяімя М. В. Ламаносава
 
=== Кафедра банкаўскай i фiнансавайфінансавай эканомiкiэканомікі===
Напрамак навуковых даследаванняў: механiзммеханізм кiраваннякіравання грошава-фiнансавымiфінансавымі патокамiпатокамі ў трансфармацыйнай эканомiцыэканоміцы. Тарасаў УладзiмiрУладзімір IванавiчIванавіч — вядомы беларускiбеларускі эканамiстэканаміст (раней з'яўляўся намеснiкамнамеснікам дырэктара Iнстытута эканомiкiэканомікі АкадэмiiАкадэміi навук) — узначальвае кафедру банкаўскай i фiнансавайфінансавай эканомiкiэканомікі.
 
=== Кафедра мэнэджментаменеджмента ===
Даследуе праблемы электроннага гандлю i Iнтэрнэт-маркетынга. Кафедру ўзначальвае доктар навук Паньшын Барыс МiкалаевiчМікалаевіч
 
===Кафедра эканамiчнайэканамічнай iнфарматыкiінфарматыкі i матэматычнай эканомiкiэканомікі ===
Кафедра вядзе навуковыя даследаваннiдаследаванні тэорыiтэорыі аптымальнага прыняцця рашэнняў у эканомiцыэканоміцы, метадаў у эканомiцыэканоміцы, экспертных сiстэмсістэм аптымiзацыiаптымізацыі, класiфiкацыiкласіфікацыі i рэйтынга. На кафедры працуе 4 дактары навук. Дэкан факультэта Кавалёў МiхаiлМіхаіл МiхайлавiчМіхайлавіч узначальвае кафедру.
 
==ГiсторыяГісторыя ==
30 лiстападалістапада 1921 года быў створаны БеларускiБеларускі дзяржаўны унiверсiтэтўніверсітэт. У яго складзе пачаў дзейнiчацьдзейнічаць факультэт грамадскiхграмадскіх навук (ФГН), якiякі змяшчаў у сабе эканамiчныэканамічны факультэт. Праз 4 гады ад факультэта грамадскiхграмадскіх навук адасобiўcяадасобіўcя факультэт гаспадаркі i права, ад якога с цягам часу адасобiўсяадасобіўся факультэт народнай гаспадаркі ў складзе чатырох аддзелаў: адмiнiстрацыйнаадміністрацыйна-прамысловага, кааператыўнага, планава-статыстычнага i фiнансавагафінансавага. У 1931 годзе на базе факультэта народнай гаспадаркі былiбылі створаны тры эканамiчныхэканамічных iнтытутаінтытута: планава-эканамiчныэканамічны, фiнансавафінансава-эканамiчныэканамічны i iнстытутінстытут кааперацыiкааперацыі. А 20 мая 1933 г. яны былiбылі аб'яднаны ў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі (БДІНГ, цяпер БДЭУ), куды перайшлiперайшлі працаваць многiямногія выкладчыкiвыкладчыкі БДУ.
 
Пасля стварэння БДІНГ эканамiчнаеэканамічнае жыццё БДУ на некаторы час замерла. Але ў 1938 годзе кафедру палiтычнайпалітычнай эканомiiэканоміi ўзначалiўўзначаліў прафесар А. I. Лур'е (1895-1948). Да 1940 г. кафедра аформiласяаформілася як самастойная навуковая i вучэбная адзiнкаадзінка. У 1972 годзе кафедра палiтычнайпалітычнай эканомiiэканоміi была падзелена на дзве: кафедру палiтычнайпалітычнай эканомiiэканоміi прыродазнаўчых факультэтаў i кафедру палiтычнайпалітычнай эканомiiэканоміi гуманiтарныхгуманітарных факультэтаў. У 1991 годзе кафедра палiтычнайпалітычнай эканомiiэканоміi гуманiтарныхгуманітарных факультэтаў была названа кафедрай эканамiчныхэканамічных навук БДУ. Аддзел палiтычнайпалітычнай эканомiiэканоміi быў названы аддзелам эканомiкiэканомікі. Адначасова ў складзе фiлософскафілософска-эканамiчнагаэканамічнага факультэта быў створаны аддзел менеджмента.
 
1 сакавiкасакавіка [[1999]] года рашэннем Савета БДУ ў якасцiякасці самастойнага падраздзялення Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэтаўніверсітэта быў створаны '''эканамічны факультэт '''
== Навучанне ==
=== Умовы паступлення ===
 
Неабходна падаць 3 сертыфіката цэнтралізаванага тэсціравання па прадметах:
* Родная (беларуская або руская) мова
* Замежная мова
 
Акрамя гэтага, пры фармаванніфарміраванні выніковага бала ўлічваецца бал атэстата аб сярэдняй адукацыі.<ref>[http://www.bsu.by/main.asp?id1=30 www.bsu.by — Падрабязней аб правілах адукацыі.]</ref>
 
=== Працэс навучання ===
Першыя тры гады ўсе студэнты, незалежна ад спецыяльнасці, атрымліваюць '''фундаментальную эканамічную''' (мікраэкономіка, макраэкономіка, рэгіянальная і міжнародная экономіка), '''фінансавую''' (бухгалтарскі ўлік і аўдыт, карпаратыўныя фінансы, бізнес-планаванне, інвестыцыйны аналіз), '''інструментальную''' ([[матэматыка]], інфарматыка, базы дадзеных, статыстыка, эканаметрыка, прыняцце рашэнняў, лагістыка) подрыхтоўку. Вывучэнне спецыяльных предметаў у адпаведнасці з распрацаванай вучэбнай праграмай пачынаецца з 3-4 курса.
 
Беларускі дзяржаўны універсітэтўніверсітэт першым з ВНУ [[Беларусь|Беларусі]] пачаў і працягвае выкарыстоўваць сістэму дыстанцыйнага навучання студэнтаў. Cеткавая адукацыйная платформа (САП) eUniversity дае студэнтам магчымасць на працягу ўсяго тэрміна навучання знаёміцца з метадычнымі матэрыяламiматэрыяламі па вывучаемаму прадмету, выконваць тэставыя і кантрольные заданні, а таксама кансультавацца з выкладчыкам па ўзніклых падчас працы пытанням.
 
Штогод факультэт выпускае не менейменш за 10 вучэбных дапаможнікаў. Практычна ўсе выданні прадстаўлены ў электроннай бібліятэцы, доступ да якой магчымы праз сайт факультэта.<ref>[http://www.economy.bsu.by www.economy.bsu.by — сайт Эканамічнага факультэта БДУ]</ref> Пошук літаратуры, якая зацікавіла, можна ажыццявіць як праз адпаведны вучэбны план, так і праз індывіальную старонку лектара.
 
Вучэбная і вытворчая практыка ў дзяржаўных установах на айчынных і замежных прадпрыемствах, у фірмах і банках дапамагае студэнтам не толькі атрымаць вопыт практычнай працы, але і знайсці найбольш падыходнае месца працы пасля заканчэння ўніверсітэта. Таксама з гэтай мэтай у БДУ створана адмысловае кадравае агенцтва.
 
=== Магістратура і аспірантура ===
Пасля чатырох гадоў навучання студэнтам даецца магчымасць здаць выпускны тэст, абараніць выпускную працу і атрымаць дыплом бакалаўра. Маючы такой дыплом, можна працягнуць навучанне і па заканчэнні вучэбнага года атрымаць традыцыйны дыплом адмыслоўцаспецыяліста. Аднак лепшыя з бакалаўраў аддаюць перавагу навучацца за мяжой па сучасных магістарскіхмагістрскіх праграмах, першым чынам, у Расіі. Атрымаць дыплом магістра магчыма таксама і ў БДУ. Менавіта эканамічны факультэт першым ўу БДУ стварыў паўнавартасную двухгадовую магістратуру (вочную і завочную).
 
Выпускнікі, у якіх ёсць дыплом магістра, маюць магчымасць працягнуць навучанне ў аспірантуры, на працягу трох гадоў абараніць дысертацыю і тым самым папоўніць эліту нацыянальнай эканамічнай навукі. Навучанне ў аспірантуры вядзецца па наступных кірунках:
* матэматычныя і інструментальныя метады ў эканоміцы
 
== МiжнароднаеМіжнароднае супрацоўніцтва ==
Эканамічны факультэт актыўна вядзе абмен студэнтамі з лепшымі замежнымі ўніверсітэтамі (універсітэт г. Анхальта,Германія, універсітэт Ота-фон-Генрыке, Магдэрбург, Германія, інстытут менеджмента FONTIS, Эйндтховен, Галандыя, універсітэт Moldes, Нарвегія), а таксама вядзе сумесныя навуковыя даследаванні.
 
Сумесныя праекты з замежнымі партнёрамі факультэта:
* Праект "Нямецкія інвестыцыі ў [[Беларусь|Беларусі]] (універсітэт Анхальт у Германіі);
* Праект "[[Беларусь]] — Галандыя: знешнеэканамічнае супрацоўніцтва"(інстытут менеджмента FONTIS у Эйндтховене). У межах гэтага праекта падрыхтаваны бізнес-праект пашырэння продажу ў ГаландыiГаландыі, а таксама падрыхтаваны праэкт стварэння ў БДУ бізнес-магістратуры па міжнароднаму бізнесу;
* Праект "Прыняцце аптымальных рашэнняў метадамiметадамі дыскрэтнай аптымiзацыiаптымізацыі" з унiверсiтэтамуніверсітэтам Магдэгбурга. У межах партнёрскага праекта DAAD даследавалiсядаследаваліся аптымiзацыйныяаптымізацыйныя фiнансавыяфінансавыя мадэлiмадэлі i мадэлiмадэлі лагiстыкiлагістыкі (падрыхтаваны 3 сумесныя артыкулы)
* Праект "Scheduling and assignment models under uncertainty and real-time constraints with application in manufacturing communication computer aided design and transportation". Партнёры гэтага праекту: універсітэт г. АснабрукОснабрук, Германия; універсітэт г. Труа, лабараторыя ІНРІА г. Мец, [[Францыя]]; інстытут матэматыкі СО РАН, г. НавасібірскНовасібірск; аддзяленне інстытута матэматыкі СО РАН, г. Омск; інстытут матэматыкі НАНБ; навуковы цэнтр механікі машын НАНБ.
* З універсітэтам Трэнта ([[Італія]]) вядзецца праца па электронным гандлю (два супрацоўніка БДУ — І. Зайграеў, П. Швайко — у 2006 годзе ў Трэнта абаранілі кандыдацкія дысертаціі).
 
З Анхальтскім прыкладным універсітэтам, Магдэбургскім універсітэтам, універсітэтам у Молдэсе ([[Нарвегія]]) заключаны дамовыдагаворы аб супрацоўніцтве, якія прадугледжваюць працу над сумеснымі студэнцкімі праектамі па актуальных праблемах эканамічнага супрацоўніцтва і навучанне ў магістратуры дадзеных універсітэтаў. Эканамічны факультэт БДУ развівае сумесную працу з эканамічным факультэтам МГУ, Кіева-Магілянскай акадэміяй.
 
Таксама на базе кафедры эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі ў 2006 годзе быў праведзены 18-ы Еўразійскі кангрэс па лінгвістыцы і індустрыяльнай эканоміцы.
 
== Спасылкі ==
*[http://www.bsu.by Афіцыйны сайт Беларускага дзяржаўнага універсітэтаўніверсітэта]
*[http://www.economy.bsu.by Афіцыйны сайт Эканамічнага факультэта БДУ]
*[http://euniversity.bsu.by САП e-University]
167 011

правак