Розніца паміж версіямі "Метрыка Вялікага Княства Літоўскага"

крыніца - en:Lithuanian_Metrica
(крыніца - en:Lithuanian_Metrica)
У цяперашні час вядзецца сістэматычная праца па выданні кніг метрыкі.
 
== Публікацыі ==
'''''публікацыі'''''
 
Метрыка з'яўляецца адным з самых аўтарытэтных і паважаных крыніц па гісторыі ВКЛ. Некаторыя з дакументаў Metricaметрыкі і іх частак пачалі быць апублікаваныяпублікавацца ў канцы 18-га стагоддзя. Вялікія зборнікі матэрыялаў пачалі выходзіць у свет з 1830-х гадоў («ДайджэстЗборнік князя ObolyenskiyАбаленскага», Альтэр.ці «КнігуКніга метрыкі амбасадара ў Metrica ...», у 3-х тамах, змяшчае падрабязнуюпадрабязны рэестр кніг метрыкі па AnastasyevichАнастасевічу (1817 )). ІншыяІншымі вядомыявядомымі выдаўцывыдаўцамі Метрыкіматэрыялаў матэрыялыметрыкі былі LyeontovichЛеантовіч, ПрахазкаПрагаска, БершадскийБяршадскі і інш. Іншыя вядомыя публікацыі перыяду:
 
* Акты Літоўскай метрыкі (Акты ЛітоўскайЛитовской метрыкіметрики, т. 1, ув. 1 - .. 2, Варшава, 1896-18971896–1897).
 
* Акты Заходняй Расіі (Акты Западной России, поўная назва: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. – СПб., 1846–1853).
 
:: Складаецца прыблізна з двух тысяч афіцыйных дакументаў (не ўсе з іх адносяцца ўласна да метрыкі), апублікаванай у пяці тамах, якія ахопліваюць перыяд 1340-1699 (I: 1340-1506, II: 1506-1544, III: 1544-1587, IV: 1588-1632, V: 1633-1699).
Акты Літоўскай метрыкі (Акты Літоўскай метрыкі, т 1, у 1 - .. 2, Варшава, 1896-1897).
 
* Акты Паўднёвай і Заходняй Расіі (Акты ЗаходняйЗападной РасііРоссии, поўная назва: .. Акты, якіяотносящиеся адносяццак даистории гісторыіЗападной Заходняй РасііРоссии, сабраныясобранные іи выдадзеныяизданные РасійскаяАрхеографическою акадэміякомиссиею. навук - СПб., 1846-18531846–1853).
 
:: Складаецца з каля двух тысяч афіцыйных дакументаў (не ўсе з іх прыналежнасць да Metrica уласнай), апублікаванайапублікаваных у пяціпятнаццаці тамах, якія ахопліваюць перыяд 13401361-16991678. (I:Тэматычна 1340-1506,канцэнтруецца II:на 150617-1544,м III:стагоддзі. 1544-1587,Не IV:ўключае 1588-1632,першапачаткова V:польскія 1633-1699)і лацінскія дакументы.
 
* Руская гістарычная бібліятэка, ВТ. 20, 27, 30, 33 (РускаяРусская гістарычнаяисторическая бібліятэкабиблиотека, т. 20, 27, 30, 33, Спб. -. П., 1903-19151903–1915).
Акты Паўднёвай і Заходняй Расіі (Акты Паўднёвай і Заходняй Расіі, поўная назва :. Акты, якія адносяцца да гісторыі Паўднёвай і Заходняй Расіі, сабраныя і выдадзеныя Расійская акадэмія навук, т.1-15 - СПб, 1861-1892).
 
* Акты літоўска-рускай дзяржавы (Акты ЛітоўскаЛитовско-РускайРусского государcтва, у в.1 -. Тт.2, М., 1897-1899).
Складаецца з афіцыйных дакументаў (не ўсе з іх прыналежнасць да Metrica уласнай), апублікаванай у пятнаццаці тамах, якія ахопліваюць перыяд 1361-1678. Тэматычна канцэнтруецца на 17-м стагоддзі. Украінскія вайны і на 16-17 стагоддзя войнаў Расіі-Садружнасці. Не ўключае першапачаткова польскія і лацінскія дакументы.
 
:: Складаецца з дакументаў, у асноўным з метрыкі, якіякія ахопліваеахопліваюць 14-16 стагоддзяўстагоддзі, апублікаваныя Доўнар-Zapol'skiyЗапольскім.
Руская гістарычная бібліятэка, В. 20, 27, 30, 33 (Руская гістарычная бібліятэка, т 20, 27, 30, 33, Спб. -. П., 1903-1915).
 
* Маліноўскі. Зборнік матэрыялаў, звязаных з гісторыяй паноў-рады Вялікага Княства Літоўскага (Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого Княжества Литовского, [ч. 1 – 2], Томск, 1901–1912).
Акты літоўска-рускай дзяржавы (Акты Літоўска-Рускай государcтва, у 1 -. Т.2, М., 1897-1899).
 
У 1980-х 1990-х гадоўгадах пачаліпачалася новуюновая хвалюхваля публікацыіпублікацый матэрыялаў Метрыкі, на гэты раз у якасці міжнароднагаміжнароднымі, беларуска-літоўска-польска-расейскайрасійскімі намаганняўнамаганнямі.
Складаецца з дакументаў, у асноўным з метрыкі, які ахоплівае 14-16 стагоддзяў, апублікаваныя Доўнар-Zapol'skiy.
 
Метрыка служыўслужыла уў якасці асновы для твораў вядомых даследчыкаў гісторыі GDLВКЛ, напрыклад, LyubavskiyЛюбаўскага, Доўнар-Zapol'skiyЗапольскага, MaksimeykaМаксімейкі, Лапо, PichyetaПічэты, МаліноўскіМаліноўскага, LawmyanskiЛаўмянскага і іншыяіншых.
Маліноўскі. Дайджэст матэрыялаў, звязаных з гісторыяй высакароднага савета ў складзе Вялікага княства Літоўскага (Маліноўскі І. Зборнік матэрыялаў, якія адносяцца да гісторыі паноў-рады Вялікага Княства Літоўскага, [ч 1 -. 2], Томск, 1901-1912).
 
Навуковыя даследаванні самагасамой Metricaметрыкі пачаўсяпачаліся з працы PtaszyckiПташыцкага (1887). Іншыя вядомыя даследчыкі метрыкі: ByeryezhkovБеражкоў, GrimsteadГрымстэд, SułkowskaСулкоўска-KurasiowaКурасёва.
У 1980-х 1990-х гадоў пачалі новую хвалю публікацыі матэрыялаў Метрыкі, на гэты раз у якасці міжнароднага, беларуска-літоўска-польска-расейскай намаганняў.
 
 
 
Метрыка служыў у якасці асновы для твораў вядомых даследчыкаў гісторыі GDL, напрыклад, Lyubavskiy, Доўнар-Zapol'skiy, Maksimeyka, Лапо, Pichyeta, Маліноўскі, Lawmyanski і іншыя.
 
 
 
Навуковыя даследаванні самага Metrica пачаўся з працы Ptaszycki (1887). Іншыя вядомыя даследчыкі метрыкі: Byeryezhkov, Grimstead, Sułkowska-Kurasiowa.
 
==Спасылкі==