Розніца паміж версіямі "Віктар Анатолевіч Фядосік"

стылявыя змены
(стылявыя змены)
* 54. Гісторыя цывілізацый у сярэднія вякі // Праекты базавых праграм для сярэдніх навучальных устаноў. Мн.: 1992 (з Яноўскім А.А.)
* 55. Праграма па гісторыі для X – XI класаў грамадска-гуманітарнага профілю і з паглыбленым вывучэннем гісторыі. Мн.: БДПУ. 1993. (з Багдановічам І.І., Ганцовай С.К., Космачам Г.А., Лютым А.М.)
* 55. Некаторыя рысы антычнахрысціянскага менталітэту (па матэрыялах пасіёнаў і актаў хрысціянскіх пакутнікаўмучанікаў); Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў “Гістарычная навука і гістарычная адукацыя у РБ (новыя канцэпцыі і падыходы)” – тэзісы дакл. Ч. ІІ. Сусветная гісторыя Мінск, 1993.
* 57. Гісторыя сярэдніх вякоў. Вучэбны дапаможнік для вучняў 6 класа. Мінск: Народная асвета, 1993. (Еўтухоў І.А., Сушкевіч Л.П., Яноўскі А.А.).
* 58. История средних веков. Учебное пособие для учащихся 6 класса. Минск: Народная асвета, 1993. (Евтухов И.О., Сушкевич Л.П., Яновский О.А.)
* 69. Сусветная гісторыя ад старажытных часоў да канца XVIII ст. Вучэбны дапаможнік для вучняў 10 класа. Мінск: Народная асвета, 1994. (Кошалеў У.С. Ханкевіч В.І. Даўгяла Г.І. Еўтухоў І.А. Яноўскі А.А., Сініца В.І., Аржахоўскі І.В.)
* 70. Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. Учебное пособие для учащихся 10 класса. Минск: Народная асвета, 1994. (Кошелев В.С., Ханкевич О.И., Довгяло Г.И., Евтухов И.О., Яновский О.А., Синица В.И., Оржеховский И.В.)
* 71. Некаторыя рысы аннтычнахрысціянскага менталітэту (па матэрыялах актаў і пасіёнаў хрысціянскіх пакутнікаўмучанікаў // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. Новыя канцэпцыі і
* падыходы. Ч. 2. Сусветная гісторыя. Мінск: “Універсітэцкае”, 1995.
* 72. Медыявістыка // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1995.