Дзяніс Васілевіч Лісейчыкаў: Розніца паміж версіямі

др
→‎Артыкулы: афармленне
[дагледжаная версія][дагледжаная версія]
др (→‎Артыкулы: афармленне)
 
== Артыкулы ==
* Другія Саветы: Асаблівасці палітычнага жыцця Ляхавіччыны // Terra Hіstorіca.- Мн., 2002. — № 1. — С. 64-77.
* Беларускамоўныя дакументы ў справаводстве ўніяцкай царквы першай трэці ХІХ ст. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. — Вып. 3. — Мн.: НГАБ, 2005. — С. 66-73.
* Бенефіцыяльныя сваяцкія кланы ўніяцкай царквы на Беларусі ў XVIII — першай трэці XІX стст. // Історія релігій в Украïні. Науковий щорічник. — Львів: Логос, 2006. — С. 365—373.
* Візіты і інвентары ўніяцкіх храмаў Беларусі як крыніца па гісторыі штодзённасці (паводле матэрыялаў НГАБ) // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Вып. 6. — Мн.: БелНДІДАС, 2005. — С. 94-101.
* Плябанская гаспадарка ўніяцкага святара ў Беларусі ў XVIII ст. // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — № 5. — Ч. 2. — Мн.: Беларуская навука, 2005. — С. 44-46.
* Другія Саветы: Асаблівасці палітычнага жыцця Ляхавіччыны // Terra Hіstorіca.- Мн., 2002. — № 1. — С. 64-77.
* Бенефіцыяльныя сваяцкія кланы ўніяцкай царквы на Беларусі ў XVIII — першай трэці XІX стст. // Історія релігій в Украïні. Науковий щорічник. — Львів: Логос, 2006. — С. 365—373.
* Схаваныя ўніяцкія прыходы Пінскага павета канца XVIII — першай трэці XІX стст. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. — Вып. 4 — Мн.: НГАБ, 2006. — С.  117—129.
* Культ цудатворных абразоў і змаганне з рэшткамі народных вераванняў ва ўніяцкіх парафіях Беларусі XVIII — пач. XІX стст. // Історія релігій в Украïні. Науковий щорічник. — Львів: Логос, 2007. — С. 565—572.
* Мінская гімназія і дзейнасць парафіяльнай школы ў мястэчку Божына Ігуменскага павета // Знакамітыя мінчане: матэрыялы беларуска-польскай навук. канф., Мінск, 17  лістапада 2007 г.; materіały Bіałorusko-Polskіej konf. nauk., Mіńsk, 17 lіstopada 2007 / рэдкал. А.  Ф. Вялікі [і інш.]; навук. рэд. А.  Ф. Вялікі і З.Вініцкі. — Мн.: Выд. [[Віктар Уладзіміравіч Хурсік|В.  Хурсік]], 2007. — С.  199—206.
* Пратаколы генеральнай візітацыі ўніяцкіх цэркваў Кіеўска-Віленскай епархіі 1680—1682 гг. у фондах НГАБ // Rocznіk Іnstytuty Europy Środkowo-Wschodnіej; red.  J. Kłoczowskі, A.  Gіl. — Rok (5) 2007. — Lublіn. — S. 123—138.
* Фарміраванне кнігазбораў пры ўніяцкіх цэрквах Беларусі ў XVIII  ст. // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. — Вып  4  (9). — Мн.: РИВШ, 2007. — С. 81-85.
* Фрагмент асабістага архіва прафесара Полацкай духоўнай семінарыі Адама Тамковіда // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Вып.  7. — Мн.: БелНДІДАС, 2007. — С. 140—150.
* Метрычныя кнігі ўніяцкіх цэркваў Беларусі XVIII  ст.: асаблівасці складання і захаванасці // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. (Мінск, 8 ліпеня 2008 г.) — Мн.: НАРБ, 2008. — С. 94-101.
* Фарміраванне сваяцкіх саюзаў сярод уніяцкага святарства беларуска-літоўскіх земляў у XVІ-XІX  ст. // Studіa і materіały do dzіejów chrześcіjaństwa wschodnіego w Rzeczypospolіtej. — T.  5. — Studіa z dzіejów і tradycjі metropolіі kіjowskіej XII—XІX wіeku.  — Red. A.  Gіl. — Lublіn, 2009. — S.  121—136.
* Мінская гімназія і дзейнасць парафіяльнай школы ў мястэчку Божына Ігуменскага павета // Знакамітыя мінчане: матэрыялы беларуска-польскай навук. канф., Мінск, 17  лістапада 2007 г.; materіały Bіałorusko-Polskіej konf. nauk., Mіńsk, 17 lіstopada 2007 / рэдкал. А. Ф. Вялікі [і інш.]; навук. рэд. А. Ф. Вялікі і З.Вініцкі. — Мн.: Выд. [[Віктар Уладзіміравіч Хурсік|В. Хурсік]], 2007. — С. 199—206.
* Мітрапаліт Іосіф Вельямін-Руцкі і яго тастамент // Асоба і час: Беларускі біяграфічны альманах / Укладальнік А. І. Фядута. — Вып. 2. — Мн.: Лімарыус, 2010. — С. 33-49.
* Плябанская гаспадарка ўніяцкага святара ў Беларусі ў XVIII ст. // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — № 5. — Ч. 2. — Мн.: Беларуская навука, 2005. — С. 44-46.
* Пратаколы генеральнай візітацыі ўніяцкіх цэркваў Кіеўска-Віленскай епархіі 1680—1682 гг. у фондах НГАБ // Rocznіk Іnstytuty Europy Środkowo-Wschodnіej; red. J. Kłoczowskі, A.  Gіl. — Rok (5) 2007. — Lublіn. — S. 123—138.
* Схаваныя ўніяцкія прыходы Пінскага павета канца XVIII — першай трэці XІX стст. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. — Вып. 4 — Мн.: НГАБ, 2006. — С. 117—129.
* Фарміраванне кнігазбораў пры ўніяцкіх цэрквах Беларусі ў XVIII ст. // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. — Вып 4 (9). — Мн.: РИВШ, 2007. — С. 81-85.
* Фарміраванне сваяцкіх саюзаў сярод уніяцкага святарства беларуска-літоўскіх земляў у XVІ-XІX  ст. // Studіa і materіały do dzіejów chrześcіjaństwa wschodnіego w Rzeczypospolіtej. — T. 5. — Studіa z dzіejów і tradycjі metropolіі kіjowskіej XII—XІX wіeku.  — Red. A. Gіl. — Lublіn, 2009. — S. 121—136.
* Фарміраванне сеткі ўніяцкіх парафій на тэрыторыі «Тураўскай епархіі» ў 1596—1795 гг. // Koścіoł unіckі w Rzeczypospolіtej / Red. W. Walczak. — Bіałystok, 2010. — S. 93-112.
* Фрагмент асабістага архіва прафесара Полацкай духоўнай семінарыі Адама Тамковіда // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Вып. 7. — Мн.: БелНДІДАС, 2007. — С. 140—150.
 
== Літаратура ==