Розніца паміж версіямі «Генадзь Васілевіч Кісялёў»

 
== Выбраная бібліяграфія ==
* Сейбіты вечнага: Артыкулы пра беларускіх пісьменнікаў і дзеячоў рэвалюцыйнага руху 1863  г. Мн., 1963.
* 3 думай пра Беларусь: Даследаванні і знаходкі з гісторыі беларускай літаратуры і рэвалюцыйнага руху другой паловы XIX ст. Мн., 1966.
* Загадка беларускай «Энеіды». Мн., 1971.
* Пра паэтаў і вершы // Полымя. 1971. №  8.
* «...Я…Я жыў з імі, я рос сярод іх...іх…» [П. Шпілеўскі] // Полымя. 1974. №  3.
* Некаторыя пытанні вывучэння паэмы «Энеіда навыварат» // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1975. №  4.
* Пошукі імя. Мн., 1978.
* Героі і музы. Мн., 1982.
* Разыскивается классик..: Историко-литературная дилогия. Мн., 1989.
* Вакол загадкі «Фэлькі з Рукшэніц» // Шляхам гадоў: Гісторыка-літаратурны зборнік. Мн., 1990.
* Каліноўскі знаёмы і незнаёмы // Полымя. 1993. №  6.
* Радаводнае дрэва: Каліноўскі  — эпоха  — наступнікі. Мн., 1994.
* Ян Баршчэўскі  — спрэчкі біёграфаў // Полымя. 1995. №  11.
* Сыракомля ці Дунін-Марцінкевіч? Невядомая беларуская паэма пра варшаўскія падзеі 1861 года // ЛіМ. 1996. 2, 9 жн.
* Феномен Альгерда Абуховіча // Полымя. 2001. №  3.
* Францішак Багушэвіч і паўстанне 1863 года // Роднае слова. 2001. №  3.
* Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст. 2-е выд. Мн., 2003.
* Выбранае / Генадзь Кісялёў; уклад., камент. Л. Кіялёвай, В. Чамярыцкага; прадм. М. Тычыны. — Мн.: Беларуская навука, 2016. — 575 с.
 
== Літаратура ==