Гарадзельская унія: Розніца паміж версіямі

дрНяма тлумачэння праўкі
== Асноўныя палажэнні уніі ==
 
Согласно постулатов унии, Витовт признавал верховную власть Ягайло; часть вотчинных прав на земли ВКЛ Ягайло переходила польскому государству, а титул верховного князя Литвы становился элементом польского королевского титула. Одновременно вводился институт наследственности трона и титула великого князя литовского, что отменяла установлено [[Віленска-Радамская унія|Виленско-Радамскім актом]] восстановление прямого управления польским королем ВКЛ после смерти Витовта. Фактически этим подтверждалась независимость Великого княжества от Короны. Польские магнаты объявили Витовта опекуном малолетней дочери Ягайло. Витовт занял первое место в коронной раде и стал вторым по значимости лицом во властной системы соединенной государства.
Паводле пастулатаў уніі, Вітаўт прызнаваў вярхоўную ўладу Ягайлы; частка вотчынных правоў на землі ВКЛ Ягайлы пераходзіла польскай дзяржаве, а тытул вярхоўнага князя Літвы станавіўся элементам польскага каралеўскага тытула. Адначасова ўводзіўся інстытут спадчыннасці трону і тытулу вялікага князя літоўскага, што адмяняла ўсталяванае [[Віленска-Радамская унія|Віленска-Радамскім актам]] аднаўленне прамога кіравання польскім каралём ВКЛ пасля смерці Вітаўта. Фактычна гэтым пацвярджалася незалежнасць Вялікага княства ад Кароны. Польскія магнаты абвясцілі Вітаўта апекуном малалетней дачкі Ягайлы. Вітаўт заняў першае месца ў кароннай радзе і стаў другою па значнасці асобай ва ўладнай сістэмы злучанай дзяржавы.
 
Акрамя таго, у [[Вялікае Княства Літоўскае|Літве]] ўводзілася аднолькавае з Польшчай адміністрацыйнае дзяленне на ваяводствы і кашталяніі (уводзіліся і адпаведныя пасады - віленскіх і трокскіх [[Ваявода|ваявод]] і [[кашталян]]аў); літоўскія баяры-каталікі атрымлівалі правы польскай шляхты, а таксама польскія гербы. Гэтыя змены закранулі 47 родаў. Агульныя шляхетныя соймы вырашалася склікаць у [[Люблін]]е, або ў [[Парчэў|Парчаве]].
Ананімны ўдзельнік