Гарадзельская унія: Розніца паміж версіямі

др
 
== Асноўныя палажэнні уніі ==
Паводле артыкулаў уніі, Вітаўт прызнаваў вярхоўную ўладу Ягайла; частка вотчынных правоў Ягайлы на землі ВКЛ пераходзіла польскай Кароне, а тытул вярхоўнага князя літоўскага рабіўся часткай польскага каралеўскага тытулу. Адначасова ўводзіўся інстытут спадчыннасці стальца і тытула вялікага князя літоўскага, што скасоўвала вызначанае [[Віленска-Радамская унія|Віленска-Радамскім актам]] аднаўлення простага ўладарання польскім каралём ВКЛ пасля смерці Вітаўта. Фактычна гэтым пацвярджалася незалежнасць Княства ад Кароны. Польскія магнаты абвясцілі Вітаўта апекуном малалетняй дачкі Ягайла. Вітаўт заняў першае месца ў кароннай радзе і другой па значнасці асобай ва ўладнай сістэме злучанай дзяржавы.
 
Акрамя таго, у [[Вялікае Княства Літоўскае|Літве]] ўводзілася аднолькавае з Польшчай адміністрацыйнае дзяленне на ваяводствы і кашталяніі (уводзіліся і адпаведныя пасады - віленскіх і трокскіхтроцкіх [[Ваявода|ваявод]] і [[кашталян]]аў); літоўскія баяры-каталікі атрымлівалі правы польскай шляхты, а таксама польскія гербы. Гэтыя змены закранулі 47 родаў. Агульныя шляхетныя соймы вырашалася склікаць у [[Люблін]]е, або ў [[ПарчэўПарчаў|Парчаве]].
{{арфаграфія}}
 
Согласно постулатов унии, Витовт признавал верховную власть Ягайло; часть вотчинных прав на земли ВКЛ Ягайло переходила польскому государству, а титул верховного князя Литвы становился элементом польского королевского титула. Одновременно вводился институт наследственности трона и титула великого князя литовского, что отменяла установлено [[Віленска-Радамская унія|Виленско-Радамскім актом]] восстановление прямого управления польским королем ВКЛ после смерти Витовта. Фактически этим подтверждалась независимость Великого княжества от Короны. Польские магнаты объявили Витовта опекуном малолетней дочери Ягайло. Витовт занял первое место в коронной раде и стал вторым по значимости лицом во властной системы соединенной государства.
 
Акрамя таго, у [[Вялікае Княства Літоўскае|Літве]] ўводзілася аднолькавае з Польшчай адміністрацыйнае дзяленне на ваяводствы і кашталяніі (уводзіліся і адпаведныя пасады - віленскіх і трокскіх [[Ваявода|ваявод]] і [[кашталян]]аў); літоўскія баяры-каталікі атрымлівалі правы польскай шляхты, а таксама польскія гербы. Гэтыя змены закранулі 47 родаў. Агульныя шляхетныя соймы вырашалася склікаць у [[Люблін]]е, або ў [[Парчэў|Парчаве]].
 
==Прыняцце гербаў==