Розніца паміж версіямі "Валерый Станіслававіч Мянжынскі"

 
== Бібліяграфія ==
* Менжинский В. С. Структура феодального землевладения в Великом княжестве Литовском: по материалам Переписи войска 1528 г.// История СССР. — 1987. — № 3. -- С. 164--178.
* Менжинский В. С. Книга записей Метрики Великого княжества Литовского № 17 как источник по социально-экономической истории Белоруссии и Литвы// Книга в Белоруссии. -Мн., 1988. -- С. 89--98.
* Менжинский В. С. Копийная книга записей Метрики Великого княжества Литовского № 25 и история белорусского землевладения первой половины XVI в.// Исследования по истории Литовской Метрики. Вып.2. -М., 1989. -- С. 185--195.
* Менжинский В. С. Документальный состав книг записей Литовской Метрики за 1522—1552 гг.// Литовская Метрика: Исследования 1988 г. — Вильнюс: "Academia". −1992 − 1992. -- С. 46--70.
* Мянжынскі В. С. Метрыка Вялікага княства Літоўскага як крыніца па гісторыі землеўладання Беларусі: першая палавіна XVI ст.// Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1987. — № 2. -- С.68--74.
* Мянжынскі В. С. Дыпламатычныя дакументы кнігі Метрыкі ВКЛ № 28 // Беларусь і свет: Альманах. Том 2.- Мінск, 2000. — С. 15—21.
* Мянжынскі В. С. Праект падрыхтоўкі і выдання кніг Метрыкі ВКЛ у Беларусі // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історіi Украiни: образи науки. Міжвузівський збірник наукових праць. — Дніпропетровськ, 2000. — С. 240—244.
* Мянжынскі В. С. Першыя пісьмовыя ўзгадкі пра вёску Варанцэвічы // Древнему Друцку 1000 лет: Материалы к научно-практической конференции. — Витебск, 2001. — С. 45—50.
* Мянжынскі В., Дзярновіч А. Шляхта i яе земельныя ўладаннi ў Ашмянскiм (Ошменским) павеце ў першай палове ХVI ст. (паводле Кнiгаў № 12-31 Метрыкi ВКЛ) // METRICIANA. Исследования и материалы Метрики Великого Княжества Литовского. Т.1. — Мн., 2001. — С. 46-108.
* Мянжынскі В. Пацвярджальны прывiлей 1552 г. гораду Менску на Магдэбургскае права // METRICIANA. Исследования и материалы Метрики Великого Княжества Литовского. Т.1. — Мн., 2001. — С. 137—144.
* Мянжынскі В. Пачатак комплекснай публiкацыi Метрыкi ВКЛ ва Украiне (выданне Кнiгi № 220 Валынскай Метрыкi за 1652—1673 гг.) // METRICIANA. Исследования и материалы Метрики Великого Княжества Литовского. Т.1. — Мн., 2001. — С. 157—162.
* Мянжынскі В. Дакументы па гісторыі беларускіх татар у Кнігах запісаў Метрыкі ВКЛ № 28, 30, 43 // Іслам і Умма (абшчына) татар-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы на мяжы тысячагоддзяў: Матэрыялы VI міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. — Мінск. — 2001. — С. 41-47.
* Мянжынскі В. С. «Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага» // Кантакты і Дыялогі. Беларуска-Літоўскае культурнае ўзаемадзеянне. Інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь. — 2001. — № 9—10 (68—69). — С. 49—50.
* Мянжынскі В. С., Несцяровіч Ю. У. «Канфірмацыі гаспадара і вышэйшых устаноў Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага» як намінальная публікацыя // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 2. — Мн., 2001. — С. 279—287.
* Мянжынскі В. С., Несцяровіч Ю. У. Канфірмацыйны ліст караля польскага, вялікага князя літоўскага, рускага, прускага, жамойцкага, інфлянцкага і іншых зямель ад 15 красавіка 1546 г.// Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. — Мн., 2002. — С. 179—184.
* Мянжынскі В. С. Да гісторыі ўкраінскіх замкаў 40-х гг. ХVІ ст.// Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. 2. — Дніпропетровськ, 2001.- С. 478—500.
* Мянжынскі В. С. Дакументы сведчаць // Памяць: Гіст. — дакум. хроніка Полацка. Мн.: БелЭн, 2002. С. 137—139, 152—153.
* Мянжынскі В., Дзярновіч А. Шляхта, iншыя землеўласнiкi i землеўладальнiкi ды iхныя зямельныя ўладаннi у Берасцейскiм, Камянецкiм i Кобрынскiм наветах у другой палове XV — першай палове XVI ст. (паводле Кнiгаў № 12—33 Метрыкi ВКЛ) // METRICIANA. Исследования и материалы Метрики Великого Княжества Литовского. Т.3. — Мн., 2004. — С. 57-196.
* Мянжынскі В. Святары, магнаты і прыкметная шляхта кнігі Метрыкі ВКЛ № 30 // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 11 — 12 лістапада 2003 г.).- Мн., 2005. — С. 90 — 104
* Мянжынскі В. С., Несцяровіч Ю. У. Распарадчыя дакументы («лісты») Жыгімонта Аўгуста ў кнізе Метрыкі ВКЛ 30 // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8. Мн., 2007. С. 166—182.
* Мянжынскі В. С. Дакументы Валовічаў у кнізе Метрыкі ВКЛ № 49 // Unus pro omnibus: Валовічы ў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага XV--XVIII стст. / склад. А. М. Янушкевіч; рэд. А. І. Шаланда. -- Медысонт, 2014. С. 369--381.
 
{{зноскі}}
 
Ананімны ўдзельнік