Розніца паміж версіямі "Тэрэза Станіславаўна Голуб"

* Колас, Я. Зб. тв. у 20 т. Т. 6. Апавяданні 1925–1951 гг. / Рэд. С. Андраюк, Т. Голуб. Падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі К. Казыра, В. Карачун, А. Шамякінай, В. Назарава. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 572 с.
* Колас, Я. Збор твораў у 20 тамах. Т. 7. "Казкі жыцця", казкі са зб. "Другое чытанне для дзяцей беларусаў", народныя казкі ў апрацоўцы Я. Коласа / Рэд. Т. С. Голуб. Падрыхтоўка тэксту і каментарыі Т. Голуб, К. Казыра, С. Забродскай – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 502 с.
* Колас, Я. Збор твораў у 20 тамах. Т. 10. Паэмы «Рыбакова хата», «Суд у лесе», «Адплата» / Рэд. Т. С. Голуб. Падрыхтоўка тэксту і каментарыі В. Карачун – Мінск: Беларус. навука, 2010. – с. ( друк. арк.).
Колас, Я. Збор твораў у 20 тамах. Т. 12. Аповесці / Рэд. Т. С. Голуб, М. Мушынскі. Падрыхтоўка тэксту і каментарыі Т. Строевай – Мінск: Беларус. навука, 2010 с.
*Колас, Я. Збор твораў у 20 тамах. Т. 13. На ростанях / Рэд. Т. С. Голуб,. Падрыхтоўка тэксту і каментарыі С. Забродскай – Мінск: Беларус. навука, 2011.
*Колас, Я. Збор твораў у 20 тамах. Т. 14. На ростанях / Рэд. Т. С. Голуб,. Падрыхтоўка тэксту і каментарыі С. Забродскай – Мінск: Беларус. навука, 2011.
*Шамякін, І. Збор твораў: у 23 тт. Т. 15. / Рэд. тома: : Т.С. Голуб, М.М. Караткоў. Падрыхт. тэкстаў і камент. Н. Гальго / паслясл. М.М. Караткова / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Маст. літ., 2013.
*Шамякін, І. Збор твораў: у 23 тт. Т. 16. / Рэд. тома: : Т.С. Голуб, Т.І. Шамякіна. Падрыхт. тэкстаў і камент. Т. Махнач/ паслясл. Т.І. Шамякінай / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Маст. літ., 2013.
*Іскры Вечнага агню: зб. вершаў пісьменнікаў-франтавікоў / НАН Беларусі, Ін-т літ-ры імя Я.Купалы; уклад. Т.С.Голуб і інш.; навук. Рэд. – Т.С.Голуб, С.С.Лаўшук. – Мінск: Беларуская навука, 2005. – 488 с.
 
==Артыкулы ў часопiсах i навуковых зборнiках ==
1 288

правак