Розніца паміж версіямі "Тэрэза Станіславаўна Голуб"

== Навуковая дзейнасць ==
Друкавацца пачала ў 1981 годзе. Дэбютавала на старонках часопіса "Маладосць". У 2001 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Тэксталогія твораў Максіма Гарэцкага: Прынцыпы выданье поўнага Збароў твораў» (Навуковы кіраўнік М. І. Мушынскі) <ref>Голуб Т. С. Тэксталогія твораў Максіма Гарэцкага (Прынцыпы выдання Поўнага збору твораў): Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. – Мінск, 2000.– 20 с. </ref>.
З 2002 да 2013 - загадчык аддзела выданняў і тэксталогіі, адначасова - выконваючая абавязкі намесніка дырэктара Інстытута (2006 - 2008).
 
Навуковыя інтарэсы: даследаванне мастацкай прозы і публіцыстыкі; гісторыя беларускай литаратуры; літаратурная, навуковая і журналісцкая дзейнасць МаксiмаГарэцкага <ref>.Літаратурныя мясціны Беларусі: Краязнаўчы даведнік / Склад. Д. Крывашэй, А. Мальдзіс // Маладосць. 2010. № 3. С. 138</ref>.
 
Аўтар каля 200 навуковых прац па праблемах літаратуразнаўства і пытаннях музейнай справы.Артыкулы друкававалiся у часописахчасопiсах «Маладосць», «Полымя», «Неман», «Беларуская мінуўшчына», «Роднае слова» , «Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт.навук», газетах "Літаратура і мастацтва", «Голас Радзімы», "Настаўніцкая газета" i iнш.
 
У складзе творчага калектыву тэксталагаў займалася вывучэннем творчай спадчыны класікаў беларускай літаратуры з мэтай падрыхтоўкі да выдання навукова каментаванага збору твораў Максіма Гарэцкага ў 4 тамах (1884 - 1986) і двух дадатковых тамоў: «Творы» (1990), «Гісторыя беларускае літаратуры» (1992), Петруся Броўкі ў 9 тамах (1987 - 1992), Янкі Купалы ў 9 тамах (1995 - 2003); Якуба Коласа ў 20 тамах (2007 - 2012), Івана Шамякіна ў 23 тамах (2010 - 2014).
На працягу 2001 - 2013 гг. паралельна з асноўнымі працоўнымі абавязкамі была старшынёй прафсаюзнага камітэта прафсаюзнай арганізацыі Інстытута літаратуры НАН Беларусі (2001 - 2006), членам Рэспубліканскага камітэта прафсаюзаў работнікаў НАН Беларусі (2002 - 2009). Спявала у хоры НАН Беларусі(харавая капэла НАН Беларусі).
 
На працягу 2003 - 2013 гадоў з'яўлялася членам Вучонага савета Інстытута літаратуры НАН Беларусі; старшынёй атэстацыйнай камісіі; старшынёй Экспертнайэкспертнай камісіі па матэрыялах, падрыхтаваных для адкрытай публікацыі і інш.
 
Займаецца пошукавай работай, папулярызацыяй беларускай літаратуры i мовы, выступае з дакладамі на навуковых канферэнцыях, з лекцыямі перад студэнтамі ВНУ i вучнямi школ, на радыё і тэлебачанні.
1 286

правак