Розніца паміж версіямі "Тэрэза Станіславаўна Голуб"

*Тэксталогія беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: Гісторыя тэксту як шлях да гісторыі літаратуры. – Мінск: Беларус. навука, 2013.– 245 с.
 
==== Укладанне, падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі, рэдагаванне, прадмовы, уступныя артыкулы =====
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Збор твораў. У 4 т. Т. 2. Аповесці, драматычныя абразкі / Рэд. М. Мушынскі; уклад., падрыхт. тэксту і камент. Т. Голуб, М. Кенькі. – Мінск: Маст. літ., 1985. – 416 с.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Зб. тв. У 4 т. Т. 3. На імперыялістычнай вайне, Віленскія камунары / Рэд. М. Мушынскі; уклад., падрыхт. тэксту і камент. Т. Голуб, В. Дэконскай. – Мінск: Маст. літ., 1985. – 399 с.
<nowiki>*</nowiki>Броўка П. Збор твораў. У 9 т. Т. 2. Вершы, паэмы, 1941 – 1953 / Рэд. М. Мішчанчук; Уклад., падрыхт. тэксту і камент. Т. Голуб, С. Забродскай, Л. Хрышчановіч. – Мінск: Маст. літ., 1987. – 478 с.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Беларускі тэатр у палове ХІХ веку / Прадм. Н. Гілевіча; падрыхт. тэксту, паслясл. Т. Голуб.– Вобраз-88.– Мінск: Маст. літ., 1988. – С. 226 – 244.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Кароткі агляд беларускай літаратуры / Уступ. арт., падрыхт. тэксту, Т. Голуб; паслясл. В. Чамярыцкага. – Полымя. – 1990. – № 5. – С. 212 – 225.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. ["Досьвіткі"] / Прадм., падрыхт. тэксту Т. Голуб. – Шляхам гадоў. – Мінск: Маст. літ., 1990. – С. 217 – 222.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Скарбы жыцця / Прадм. “Вечнае поле памяці”, падрыхт. тэксту, камент. Т. Голуб. – Полымя. – 1993. – № 2. – С. 3 – 122.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Творы / Рэд. М. Мушынскі; уклад., падрыхт. тэксту. камент. Т. Голуб.– Мінск: Маст. літ., 1990. – 630 с.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры / Рэд. М. Мушынскі; уклад., падрыхт. тэксту Т. Голуб; камент. Т. Голуб, І. Саверчанкі, Я. Янушкевіча.– Мінск: Маст. літ., 1992. – 479 с.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Бітва на Уле. Уцекі Сярэбранага / Прадм. «З чытанкі “Родны край”», падрыхт. тэксту Т. Голуб. – Шляхам гадоў. – Мінск: Маст. літ., 1994. – С. 212 – 222.
<nowiki>*</nowiki>Купала Я. Поўны збор твораў. У 9 т. (10 кн.) Т. 2. Вершы, пераклады, 1908 – 1909 / Рэд. В. Рагойша; падрыхт. тэксту і камент. Т. Голуб, Т. Строевай. – Мінск: Маст. літ., 1996 – 414 с.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. “Маладняк” за пяць гадоў: 1923 – 1928 / Падрыхт. тэксту; прадм. “Класіка непадуладна часу”, “Заўвагі” Т. Голуб. – Полымя, 2003, № 2. – 181 '''' 220.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі, М. Прысады жыцця: Апавяданні, аповесці / Уклад., падрыхт. тэксту, заўвагі, біяграф. даведка Т. Голуб / Рэд. савет: Р. Баравікова, А. Бельскі, Г. Бураўкін і інш. – Мінск: Маст. літ., 2003. – 479 с. – (Серыя “Беларуская проза ХХ стагоддзя“).
<nowiki>*</nowiki>Іскры Вечнага агню: зб. вершаў пісьменнікаў-франтавікоў / Рэд.  Т. Голуб, С. Лаўшук; уклад. Т. Голуб, А. Васілевіч і інш.– Мінск: Беларус. навука, 2005. – 488 с.
<nowiki>*</nowiki>Купала Я. Поўны збор твораў. У 9 т. (10 кн.) Т. 9. Кн. 2. Дапаўненні да папярэдніх тамоў. Летапіс жыцця і творчасці. Дадатак / Рэд. Э. Золава, М. Мушынскі, В. Скалабан; уклад. падрыхт. тэксту і камент. А. Гесь, Т. Голуб, Э. Золавай, У. Скалабана. “Летапіс жыцця і творчасці” – І. Саламевіча. – Мінск: Маст. літ., 2007 – 414 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 3. Вершы, 1939 – 1945 / Рэд. Т. Голуб, М. Мушынскі; падрыхт. тэксту і камент., В. Карачун. – Мінск: Беларус. навука, 2008 – 518 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 4. Вершы, 1946 – 1956 / Рэд. М. Тычына; уклад., падрыхт. тэксту і камент. Т. Голуб, А. Шамякінай. – Мінск: Беларус. навука, 2008. – 582 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Зб. тв. У 20 т. Т. 6. Апавяданні,1925 –1951 / Рэд. С. Андраюк, Т. Голуб; падрыхт. тэксту і камент. К. Казыра, В. Карачун, А. Шамякінай, В. Назарава. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 572 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 7. "Казкі жыцця", казкі са зб. "Другое чытанне для дзяцей беларусаў", народныя казкі ў апрацоўцы Я. Коласа / Рэд. Т. Голуб; падрыхт. тэксту і камент. Т. Голуб, К. Казыра, Т. Строевай, С. Забродскай. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 502 с.
<nowiki>*</nowiki>Гарэцкі М. Выбранае / Прадм. “Скарбы жыцця”, камент. Т. Голуб;  Уклад. Р. Гарэцкага і Т. Голуб. – Мінск: Кнігазбор, 2009. – 640 с. – (“Беларускі кнігазбор”; Серыя 1. Маст. літ.).
*Скарбы жыцця. – Гарэцкі М. Выбранае. – Мінск: Кнігазбор, 2009. – С. 5 – 22.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 10. Паэмы “Рыбакова хата”, “Суд у лесе”, “Адплата” / Рэд. Т. Голуб; падрыхт. тэксту і камент. В. Карачун. – Мінск: Беларус. навука, 2010. – 597 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 12. Аповесці / Рэд. Т. Голуб, М. Мушынскі; падрыхт. тэксту і камент. Т. Строевай. – Мінск: Беларус. навука, 2010. – 518 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 13. Трылогія На ростанях. Кніга першая і другая / Рэд. Т. Голуб; падрыхт. тэксту і камент. С. Забродскай. – Мінск: Беларус. навука, 2011. – 457 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 14. На ростанях. Кніга трэцяя / Рэд. Т. Голуб; падрыхт. тэксту і камент. С. Забродскай. – Мінск: Беларус. навука, 2011. – 429 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас, Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 15. П’есы. Метадычныя распрацоўкі / Рэд. Т. Голуб; падрыхт. тэксту і камент. А. Шамякінай. – Мінск: Беларус. навука, 2011. – 782 с.
<nowiki>*</nowiki>Колас Я. Збор твораў. У 20 т. Т. 17. Публіцыстыка, пачат. 1950-х – 1956, з архіўных матэрыялаў, нарысы, літаратурная крытыка / Рэд. Т. Голуб, М. Мушынскі. Падрыхт. тэксту і камент. А. Васілевіч, Н. Дзенісюк, Э. Золавай, В. Карачун, Т. Махнач, В. Назарава, Т. Строевай, А. Шамякінай. – Мінск: Беларус. навука, 2012. – 896 с.
<nowiki>*</nowiki>Шамякін І. Збор твораў. У 23 т. Т. 2. Апавяданні, 1953 – 2003 / Рэд. У. Гніламедаў, Т. Голуб; падрыхт. тэксту і камент. А. Шамякінай. – Мінск: Маст. літ., 2011. – 511 с.
<nowiki>*</nowiki>Шамякін І. Збор твораў. У 23 т. Т. 3. Аповесці, 1945 – 1970 / Рэд. Т. Голуб, Т. Шамякіна; падрыхт. тэксту і камент. Т. Махнач. – Мінск: Маст. літ., 2011. – 399 с.
<nowiki>*</nowiki>Шамякін І. Збор твораў. У 23 т. Т. 5. Аповесці, 1988 – 1993 / Рэд. Т. Голуб, А. Макарэвіч; падрыхт. тэксту і камент. К. Казыра, В. Назарава. – Мінск: Маст. літ., 2011. – 622 с.
 
*Шамякін І. Збор твораў. У 23 т. Т. 6. Аповесці, 1994 – 1996 / Рэд. Т. Голуб, А. Макарэвіч; падрыхт. тэксту і камент. К. Казыра, Н. Гальго, В. Карачун, В. Назарава. – Мінск: Маст. літ., 2011. – 582 с.
*Шамякін І. Збор твораў. У 23 т. Т. 7. Аповесці, 1996 – 1998 / Рэд. Т. Голуб, А. Макарэвіч; падрыхт. тэксту і камент. Н. Гальго, В. Назарава, А. Шамякінай. – Мінск: Маст. літ., 2011. – 503 с.
*Гарэцкі М. На імперыялістычнай вайне (Запіскі салдата 2-й батарэі N-скай артылерыйскай брыгады Лявона Задумы) / Рэд. М. Мушынскі; уклад, падрыхт. тэксту, камент., біяграф. даведка Т. Голуб. – Мінск: Беларус. навука, 2014.– 171 с.
*Гарэцкі М. Творы / Рэд. У. Гніламедаў; уклад. і камент. Т. Голуб. – Мінск: Маст. літ., 2016. – 932 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры; т. 12).
*Мушынскі М. Летапіс жыцця і творчасці Івана Шамякіна / Прадм. Т. Голуб. – Беларус. навука, 2020 – 683 с.
 
== Артыкулы ў  часопiсах i навуковых зборнiках==
*Перакананне ў шчырасці // Маладосць. – 1981. – № 12. – С.173 – 175.
1 275

правак