Розніца паміж версіямі "Тэрэза Станіславаўна Голуб"

*Сіла і моц роднага карэння. Акадэмік Гаўрыла Гарэцкі: Успаміны, артыкулы, дакументы. Да 100-годдзя з дня нараджэння / Пад. рэд. Р. Гарэцкага. – Мінск: Тэхналогія, 2000. – С. 243 – 246.
*Газета "Наша ніва" ў жыцці і творчасці М. Гарэцкага // Гарэцкія чытанні: *Матэрыялы дакл. і павед. Шостых Гарэцкіх чытанняў (г. Горкі, 18 – 20 чэрв. 1997). – Мінск, 2000. – С. 56 – 60.
*Падводная частка айсберга // Літаратура і мастацтва. – 2001. – 18 мая.
*Аб рускіх традыцыях у беларускай тэксталогіі (На падставе архіўнай знаходкі) // Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў. ”Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый” (Мінск, 21 – 25 мая, 4 – 7 снеж. 2000 г.). – Мінск: Беларус. кнігазбор, 2001. – С. 115 – 118.
*Лабірынтамі творчай задумы: З гісторыі тэксту "Зборніка апавяданняў" Максіма Гарэцкага. // Роднае слова. – 2002. – № 12. – С. 29 – 34.
*Творчая спадчына Максіма Гарэцкага ў серыі "Беларускі кнігазбор": Тэксталагічныя аспекты праблемы // ХVІІІ Гарэцкія чытанні: Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 110-годдзя з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага): Матэрыялы чытанняў (Мінск, 11 чэрв. 2010 г.). – Мінск: 2010. – С. 66 – 71.
*“Найвялікшы пясняр ХІХ веку”: Францішак Багушэвіч у ацэнцы Максіма Гарэцкага // ХІХ Гарэцкія чытанні: Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. (Праблемы выдання спадчыны): Матэрыялы чытанняў (Мінск, 18 лют. 2011 г.). – Мінск: 2011. – С. 62 – 68.
*У ракурсе сучаснага асэнсавання: Творчая спадчына Івана Шамякіна // Міжведамасны зборнік навуковых прац. – Філалогія.– Вып. 4. – Магілёў: 2011. – С. 5 – 10.
*“Таленавіты чалавек – таленавіты ва ўсім“ : Да 80-годдзя з дня нараджэння М. Мушынскага // Полымя. – 2011. – № 1. – С. 151 – 157.
“Акадэмічнае выданне – ахоўная грамата спадчыны класіка” // Каласавіны: Якуб *Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: Матэрыялы ХХVІ навук. канф. (4 лістап. 2011 г., Мінск) – Мінск: Ковчег, 2012. – С. 60 – 70.
1 286

правак