Розніца паміж версіямі "Піньінь"

8 149 байтаў дададзена ,  2 месяцы таму
няма тлумачэння праўкі
др
 
 
У піньіне выкарыстоўваюцца ўсе літары лацінскага алфавіта, акрамя V, і дададзена літара Ü ([[Ü, лацінка|u-умляўт]]; пры ўводзе ў камп'ютар літара V можа выкарыстоўвацца замест Ü). Абазначэнне [[тон, лінгвістыка|тонаў]] у піньіне прадугледжана з дапамогай [[надрадковыя знакі|надрадковых знакаў]]. Звычайна іх пішуць толькі ў навучальнай літаратуры. У слоўніках нумар тону часам указваецца за словам, запісаным піньінем, напрыклад: ''dong2'' або ''dong²'' (= ''dóng'').
 
== Беларуская транскрыпцыя складоў піньінь ==
{| class="wikitable"
! colspan="4" |А
|-
|а - а
|ai - ай
|an - ань
|ang - ан
|-
|ao – ао
|
|
|
|-
! colspan="4" |В
|-
|ba - ба
|bai – бай
|ban - бань
|bang – бан
|-
|bao – бао
|bei - бэй
|ben – бэнь
|beng – бэн
|-
|bi - бi
|bian - бень
|biao – бяо
|bie - бе
|-
|bin - бiнь
|bing - бiн
|bo - бо
|bu - бу
|-
! colspan="4" |С
|-
|ca - ца
|cai - цай
|can - цань
|cang - цан
|-
|cao – цао
|ce - цэ
|cen - цэнь
|ceng - цэн
|-
|ci - цы
|cong - цун
|cou - цоў
|cu - цу
|-
|cuan - цуань
|cui – цуэй
|cun - цунь
|cuo - цуо
|-
! colspan="4" |СН
|-
|cha - ча
|chai - чай
|chan - чань
|chang - чан
|-
|chao – чао
|che - чэ
|chen - чэнь
|cheng - чэн
|-
|chi - чы
|chong - чун
|chou - чоў
|chu - чу
|-
|chua - чуа
|chuai - чуай
|chuan - чуань
|chuang - чуан
|-
|chui – чуэй
|chun - чунь
|chuo - чуо
|
|-
! colspan="4" |D
|-
|da – да
|dai - дай
|dan – дань
|dang – дан
|-
|dao – дао
|de - дэ
|dei – дэй
|den – дэнь
|-
|deng – дэн
|di - ды
|dian – д’ень
|diao – д’яо
|-
|die – д’е
|ding – дын
|diu – дыў
|dong - дун
|-
|dou – доў
|du – ду
|duan – дуань
|dui – дуэй
|-
|dun – дунь
|duo – дуо
|
|
|-
! colspan="4" |E
|-
|e – э
|ei – эй
|en – энь
|eng – эн
|-
|er – ар
|
|
|
|-
! colspan="4" |F
|-
|fa – фа
|fan - фань
|fang - фан
|fei - фэй
|-
|fen – фэнь
|feng – фэн
|fo - фо
|fou – фоў
|-
|fu - фу
|
|
|
|-
! colspan="4" |G
|-
|ga - га
|gai - гай
|gan – гань
|gang – ган
|-
|gao – гао
|ge - гэ
|gei – гэй
|gen – гэнь
|-
|geng - гэн
|gong – гун
|gou - гоў
|gu - гу
|-
|gua - гуа
|guai – гуай
|guan - гуань
|guang - гуан
|-
|gui – гуэй
|gun - гунь
|guo - гуо
|
|-
! colspan="4" |H
|-
|ha – ха
|hai – хай
|han – хань
|hang – хан
|-
|hao – хао
|he – хэ
|hei – хэй
|hen – хэнь
|-
|heng – хэн
|hong –хун
|hou - хоў
|hu – ху
|-
|hua – хуа
|huai – хуай
|huan - хуань
|huang – хуан
|-
|hui – хуэй
|hun – хунь
|huo – хуо
|
|-
! colspan="4" |J
|-
|ji - дзi
|jia - дзя
|jian – дзень
|jiang - дзян
|-
|jiao - дзяо
|jie - дзе
|jin - дзiнь
|jing - дзiн
|-
|jiong - дзюн
|jiu –дзiў
|ju - дзю
|juan - дзюань
|-
|jue - дзюэ
|jun - дзюнь
|
|
|-
! colspan="4" |К
|-
|ka – ка
|kai – кай
|kan – кань
|kang – кан
|-
|kao – као
|ke – кэ
|kei – кэй
|ken – кэнь
|-
|keng – кэн
|kong - кун
|kou – коў
|ku – ку
|-
|kua – куа
|kuai – куай
|kuan – куань
|kuang - куан
|-
|kui – куэй
|kun – кунь
|kuo – куо
|
|-
! colspan="4" |L
|-
|la – ла
|lai – лай
|lan – лань
|lang – лан
|-
|lao – лао
|le – лэ
|lei – лэй
|leng – лэн
|-
|li – лi
|lia – ля
|lian – лень
|liang – лян
|-
|liao – ляо
|lie – ле
|lin – лiнь
|ling – лiн
|-
|liu – лiў
|long – лун
|lou – лоў
|lu – лу
|-
|lü – лю
|luan – луань
|lüan – люань
|lüe – люэ
|-
|lun – лунь
|luo – луо
|
|
|-
! colspan="4" |M
|-
|ma – ма
|mai – май
|man – мань
|mang – ман
|-
|mao – мао
|me – мэ
|mei – мэй
|men – мэнь
|-
|meng – мэн
|mi – мi
|mian – мень
|miao – мяо
|-
|mie – ме
|min – мiнь
|ming – мiн
|miu – мiў
|-
|mo – мо
|mou - моў
|mu – му
|
|-
! colspan="4" |N
|-
|na – на
|nai – най
|nan – нань
|nang – нан
|-
|nao – нао
|ne – нэ
|nei – нэй
|nen – нэнь
|-
|neng – нэн
|ni – нi
|nian – нень
|niang – нян
|-
|niao - няо
|nie – не
|nin – нiнь
|ning – нiн
|-
|niu – нiў
|nong – нун
|nou – ноў
|nu – ну
|-
|nü – ню
|nuan – нуань
|nüe – нюэ
|nuo – нуо
|-
! colspan="4" |O
|-
|o – о
|ou – оў
|
|
|-
! colspan="4" |P
|-
|pa – па
|pai – пай
|pan – пань
|pang – пан
|-
|pao – пао
|pei – пэй
|pen – пэнь
|peng – пэн
|-
|pi – пi
|pian – пень
|piao – пяо
|pie – пе
|-
|pin – пiнь
|ping – пiн
|po – по
|pou – поў
|-
|pu – пу
|
|
|
|-
! colspan="4" |Q
|-
|qi – цi
|qia – ця
|qian - цень
|qiang – цян
|-
|qiao – цяо
|qie – це
|qin – цiнь
|qing – цiн
|-
|qiong – цюн
|qiu – цiў
|qu – цю
|quan - цюань
|-
|que – цюэ
|qun – цюнь
|
|
|-
! colspan="4" |R
|-
|ran – жань
|rang – жан
|rao – жао
|re – жэ
|-
|ren – жэнь
|reng – жэн
|ri – жы
|rong – жун
|-
|rou – жоў
|ru – жу
|ruan – жуань
|rui – жуэй
|-
|run – жунь
|ruo – жуо
|
|
|-
! colspan="4" |S
|-
|sa – са
|sai – сай
|san – сань
|sang – сан
|-
|sao – сао
|se – сэ
|sei – сэй
|sen – сэнь
|-
|seng – сэн
|si – сы
|song – сун
|sou – соў
|-
|su – су
|suan – суань
|sui – суэй
|sun – сунь
|-
|suo – суо
|
|
|
|-
! colspan="4" |SH
|-
|sha- ша
|shai – шай
|shan – шань
|shang – шан
|-
|shao – шао
|she – шэ
|shen – шэнь
|sheng –шэн
|-
|shi – шы
|shou – шоў
|shu – шу
|shua – шуа
|-
|shuai – шуай
|shuan – шуань
|shuang - шуан
|shui – шуэй
|-
|shun – шунь
|shuo – шуо
|
|
|-
! colspan="4" |T
|-
|ta – та
|tai – тай
|tan – тань
|tang – тан
|-
|tao – тао
|te – тэ
|tei – тэй
|ten – тэнь
|-
|teng – тэн
|ti – ты
|tian – т’ень
|tiao – т’яо
|-
|tie – т’е
|ting – тын
|tong – тун
|tou – тоў
|-
|tu – ту
|tuan – туань
|tui – туэй
|tun – тунь
|-
|tuo – туо
|
|
|
|-
! colspan="4" |W
|-
|wa – ва
|wai – вай
|wan – вань
|wang – ван
|-
|
|wei – вэй
|wen – вэнь
|weng – вэн
|-
|wo – во
|wu – ву
|
|
|-
! colspan="4" |X
|-
|xi – сi
|xia – ся
|xian – сянь
|xiang – сян
|-
|xiao - сяо
|xie – се
|xin – сiнь
|xing – сiн
|-
|xiong – сюн
|xiu – сiў
|xu – сю
|xuan – сюань
|-
|xue – сюэ
|xun – сюнь
|
|
|-
! colspan="4" |Y
|-
|ya – я
|
|yan – янь
|yang – ян
|-
|yao – яо
|ye – е
|yi – i
|yin – iнь
|-
|ying – iн
|yo – ё
|yong – юн
|you – ёў
|-
|yu – ю
|yuan – юань
|yue – юэ
|yun – юнь
|-
! colspan="4" |Z
|-
|za – дза
|zai – дзай
|zan – дзань
|zang – дзан
|-
|zao – дзао
|ze – дзэ
|zei – дзэй
|
|-
|zen – дзэнь
|zeng – дзэн
|zi – дзы
|zong - дзун
|-
|zou - дзоў
|zu – дзу
|zuan – дзуань
|zui – дзуэй
|-
|zun – дзунь
|zuo – дзуо
|
|
|-
! colspan="4" |ZH
|-
|zha – джа
|zhai – джай
|zhan – джань
|zhang – джан
|-
|zhao – джао
|zhe – джэ
|zhen – джэнь
|zheng – джэн
|-
|zhi – джы
|zhong – джун
|zhou – джоў
|zhu – джу
|-
|zhua – джуа
|zhuai – джуай
|zhuan – джуань
|zhuang – джуан
|-
|zhui – джуэй
|zhun – джунь
|zhuo – джуо
|
|}
Стык складоў: пры перадачы транскрыпцыі двух суседніх складоў, першы з якіх заканчваецца на -н, а другі пачынаецца на галосную, на стыку складоў ставіцца апостраф: 长安 Чан'ань.
 
Транскрыпцыя падаецца паводле "Кітайска-беларускі слоўнік. Беларуска-кітайскі слоўнік, Мінск, 2020"
 
{{зноскі}}
4

праўкі