Розніца паміж версіямі "Міхаіл Восіпавіч Біч"

* Няспраўджаныя амбіцыі і абяцанні // Штогоднік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 1999. – Мінск, 1999. (рэцэнзія) (у сааўтарстве з Г.Галенчанкам, І.Ігнаценкам, У.Снапкоўскім).
* "Паданьне" Максіма Гарэцкага Начальніку Сярэдняй Літвы генералу Люцыяну Жэлігоўскаму ад 1 ліпеня 1921 г. Публікацыя, заўвагі і каментарыі // Штогоднік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 1999. – Мінск, 1999.
* Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Т. 5. – Мінск, 1999. ''Артыкулы'':
:: ''Артыкулы'':
** Магілёўскі сацыял-дэмакратычны камітэт БУНДА (у сааўтарстве з П.Башко).
** Мазырская арганізацыя РСДРП.