Аналіз (ад грэч. αναλυσις — раскладванне) — расчляненне прадмета пазнання, абстрагаванне яго асобных бакоў.

  1. Метад даследавання, які ўключае ў сябе вывучэнне прадмету з дапамогай разумовага або рэальнага раздзялення яго на складнікі элементы (часткі аб'екта, яго прыкметы, уласцівасці, адносіны). Кожная з вылучаных частак аналізуецца асобна ў рамках адзінага цэлага. Адваротнае — сінтэз.
  2. Удакладненне лагічнай формы (будовы, структуры) развагі сродкамі фармальнай логікі.
  3. Сінонім навуковага даследавання наогул.

ЛітаратураПравіць

  • Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. — К.: АБУ, 2002. — 480 с.
  • Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К.: Гол. редакція УРЕ, 1974—1985.