Аўтабіяграфічны раман

Аўтабіяграфічны раман — жанравая разнавіднасць рамана, у якім галоўным персанажам выступае сам аўтар, а падзеі, змешчаныя ў фабуле, — сапраўдныя падзеі з яго жыцця. Як вобраз галоўнага персанажа, так і яго сюжэт — гэта мастацкая апрацоўка фактаў, перажытых аўтарам. Адным з самых старажытных аўтабіяграфічных раманаў з'яўляецца «Споведзь» Блажэннага Аўгустына. Тыповы ўзор аўтабіяграфічнага рамана - «Споведзь» Жана-Жака Русо.

Аўтабіяграфічны раман не варта атаясамліваць з раманам-дзённікам, мемуарнай прозай. У мемуарнай прозе аўтара ў першую чаргу цікавіць свет, які ён апісвае, а затым - ўласная персона. У дзённіку разрыву паміж часам напісання і часам, пра які ідзе гаворка ў аповядзе. Як разнавіднасць біяграфічнага рамана, раман аўтабіяграфічны больш канцэнтравана і паслядоўна ўвасабляе аўтарскія погляды, суб'ектыўна тлумачачы падзеі і факты жыцця.