Зварот апостала Паўла

Зварот да Хрысціянства апостала Паўла

Зварот апостала Паўла (шлях у Дамаск, зварот на шляху ў Дамаск) адбыўся, паводле Новага Запавету, у жыцці апостала Паўла, пасля чаго тады яшчэ Саўл перастаў пераследваць ранніх хрысціян і стаў самым вядомым паслядоўнікам Ісуса, прыняўшы імя Паўла. Гэтую падзею даследчыкі адносяць , як правіла, да 33-36 гг. н.э. У народнай мове ўсталявалася устойлівае словазлучэнне "з Саўла - у Паўлы", што азначае карэнны і нечаканы зварот, поўная змена жыцця.

Падзенне Паўла на шляху ў Дамаск, Сымон Йоханн ван Даў, 1654-1677 гг.

Новазапаветняе апавяданне правіць

 
Зварот апостала Паўла, Караваджа, 1600г.

У Новым Запавеце, зварот Паўла абмяркоўваецца як ва ўласна лістах апостала Паўла, дык і ў кнігі Дзеянняў апосталаў. Па абодвух крыніцах апавядаецца, што тады яшчэ Саўл ніколі не быў паслядоўнікам Ісуса, і не ведаў Ісуса перад распяццем. Зварот Паўла адбылося пасля распяцця Ісуса. Рахункі наконт звароту Саўла апісваюць яго як цудоўны і звышнатуральны, як акт адкрыцця.

 
Ананія вяртае зрок ап. Паўлу, Пьетра да Картона, 1631 г.

Да свайго звароту, Павел, вядомы тады як Саўл, быў "заўзяты" фарысей, "інтэнсіўна пераследаваў" паслядоўнікаў Ісуса. Некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што Павел быў сябрам партыі зілотаў. Сам Павел ў лісце да Галатаў паведамляе: Вы чулі пра мой ранейшы лад жыцця ў Іудзействе, як я жорстка праследаваў Царкву Божую і спусташаў яе, і вызначыўся ў Іудзействе сярод многіх равеснікаў з роду майго, бо быў я зацяты прыхільнік бацькоўскіх маіх паданняў. (Гал. 1:13-14) Павел таксама апісвае сябе да звароту ў лісце да Філіпянаў (3: 4-6) і свай удзел у пабіванне камянямі Стэфана ў Дз. 7:57-8.

У лістах Паўла, апісанне вопыту звароту апісваецца коратка. Першы ліст да Карынфянаў (9:1, 15:3-8) апісвае Паўла, які убачыў ўваскрослага Хрыста: Бо я найперш перадаў вам, што і сам прыняў, гэта значыцца, што Хрыстос памёр за грахі нашыя, паводле Пісання, і што Ён пахаваны быў і што ўваскрос на трэці дзень, паводле Пісання, і што з'явіўся Кіфе, потым дванаццаці; потым з'явіўся больш чым пяці сотням братоў у адзін час, з якіх большая частка дагэтуль жывуць, а некаторыя і спачылі; потым з'явіўся Якаву, таксама ўсім апосталам; а пасля ўсіх з'явіўся і мне, як нейкаму вылюдку. (1 Кар. 15:3-8)

Ліст да Галатаў таксама апісвае гэты зварот, як Боскае адкрыццё, калі Ісус з'явіўся Паўлу: Абвяшчаю вам, браты, што Евангелле, якое я абвяшчаў, не ёсць чалавечае; бо і я прыняў яго і навучыўся не ад чалавека, а праз адкрыццё Ісуса Хрыста. Вы чулі пра мой ранейшы лад жыцця ў Іудзействе, як я жорстка праследаваў Царкву Божую і спусташаў яе, і вызначыўся ў Іудзействе сярод многіх равеснікаў з роду майго, бо быў я зацяты прыхільнік бацькоўскіх маіх паданняў. Калі ж Бог, выбраўшы мяне ад улоння маці маёй і заклікаўшы мілатою Сваёю, зажадаў адкрыць ува мне Сына Свайго, каб я звеставаў Яго язычнікам, я не пачаў адразу ж раіцца з плоццю і крывёю… (Гал. 1:11-16)

Дзеянні Апосталаў апавядаюць пра зварот Паўла ў трох розных тэкстах, значна больш падрабязна, чым у лістах Паўла. Кніга Дзеянняў паведамляе, што Павел быў на шляху з Іерусаліма ў Дамаск з намерам арыштаваць паслядоўнікаў Ісуса, а пасля вярнуцца ў Іерусалім для допыта і магчымага выканання зняволенным. Падарожжа перарываецца, калі Павел бачыць асляпляльнае святло і размаўляе з нябесным голасам. У Дз. 9 апавяданні пра зварот Паўла ідзе ад трэцяй асобы:

Калі ж ён ішоў і набліжаўся да Дамаска, раптам асвятліла яго ззянне з неба; ён упаў на зямлю і пачуў голас, які казаў яму: Саўле, Саўле, што ты гоніш Мяне? Ён сказаў: хто Ты, Госпадзе? А Гасподзь сказаў: Я Ісус, Якога ты гоніш. Цяжка табе ісці супраць ражна. Ён, у страху і жудасці, сказаў: Госпадзе! што загадаеш мне рабіць? І Гасподзь сказаў яму: устань ды ідзі ў горад; і сказана будзе табе, што табе трэба рабіць. А людзі, якія ішлі зь ім, стаялі здраньцвелыя, чуючы голас, але нічога не бачачы. Саўл падняўся з зямлі, і з расплюшчанымі вачыма нікога не бачыў; і павялі яго за руку і прывялі ў Дамаск; і тры дні ён не бачыў, і не еў і не піў. (Дзеі 9:3-9)

Апавяданне працягваецца з апісаннем Ананіі, які атрымлівае Боскае адкрыццё даручыўшы яму наведаць Саўла ў доме Іуды на вуліцы, званай Прамой, і там ўскласці рукі на Саўла, каб аднавіць зрок (традыцыйна лічыцца, што дом Іуды знаходзіўся каля заходняга канца вуліцы). Ананія спачатку неахвотна, знаючы пра пераслед Саўла, але падпарадкоўваецца Божаму загаду:

Ананія адказваў: Госпадзе! Я чуў ад многіх пра гэтага чалавека, колькі ліха зрабіў ён святым Тваім у Іерусаліме; і тут мае ад першасвятароў уладу вязаць усіх, хто заклікае імя Тваё. Але Гасподзь сказаў яму: ідзі, бо ён ёсць Мой выбраны посуд, каб абвяшчаць імя Маё перад народамі і царамі і сынамі Ізраілевымі; і Я пакажу яму, колькі ён мусіць адпакутаваць за імя Маё. Ананія пайшоў і ўвайшоў у дом і, усклаўшы на яго рукі, сказаў: брат Саўл! Гасподзь Ісус, што з'явіўся табе на дарозе, якою ты ішоў, паслаў мяне, каб ты зноў бачыў і напоўніўся Духам Святым. І адразу нібы луска апала з вачэй ягоных, і раптам ён зноў пачаў бачыць і, устаўшы, хрысціўся і, паеўшы, умацаваўся. І быў Саўл некалькі дзён з вучнямі ў Дамаску… (Дзеі 9: 13-19)

 
Павел перад судом Агрыппы, Мікалай Бадарэўскі, 1875 г.

Другі эпазод у Дзеяннях змешчаны ў прамове Паўла, калі ён быў арыштаваны ў Іерусаліме [Дзеі 22:6-21). Павел звяртаецца да натоўпу і кажа ім пра свой зварот з апісаннем сутнасці, гэтак жа як і ў Дзеях 9, але з невялікімі адрозненнямі. Напрыклад, у Дзеях 9:7 адзначаецца, што спадарожнікі Паўла не бачылі Таго, з Кім ён гаварыў, а ў Дзеях 22:9 паказана, што яны бачылі ззянне святла. Гэтая прамова, хутчэй за ўсё, першапачаткова была на арамейскай мове, з наступным перакладам на грэчаскую. Прамова відавочна была спецыяльна для яго яўрэйскай аўдыторыі, з падкрэсліваннем ў Дзеі 22:12 на добрай рэпутацыю Ананіі сярод яўрэяў у Дамаску, а не ў асяроддзі хрысціян.

Трэці эпізод узнікае, калі Павел звяртаецца цара Агрыпы, абараняючыся ад абвінавачванняў у апаганьванні храма, якія былі зробленыя супраць яго (Дзеі 26: 12-18). Гэты запіс з'яўляецца больш кароткім, чым іншыя. Гаворка тут зноў для спецыяльнай аўдыторыі, каб Рымскі кіраўнік мог зразумець: неабходна падпарадкоўвацца нябеснаму бачанню, (Дзеі 26:19) і пераконваючы Агрыпу, што хрысціяне не былі тайным таварыствам. (Дзеі 26:26)

Тэалагічнае тлумачэнне правіць

Зварот Паўла, нягледзячы на яго спробы цалкам выкараніць хрысціянства, успрымаецца як сведчанне моцы Боскай ласкі, што няма падзення настолькі глыбокага, што ласка не можа спусціцца да яго. Зварот таксама дэманструе Божую сілу, якая можа выкарыстаць усе, нават варожага ганіцеля для дасягнення нябеснай мэты.

Зварот Паўла паўплываў на антытэзу, якую ён бачыў "ў праведнасці на падставе закона", якую ён шукаў у сваёй ранейшым жыцці; і "праведнасць, заснаванай на смерці Хрыста," якую ён апісвае, напрыклад, у лісце да Галатаў.