Ларыса Іванаўна Цімошык

Ларыса Іванаўна Цімошык — беларуская журналістка.

БіяграфіяПравіць

У 1987—1992 гг. вучылася на факультэце журналістыкі БДУ. Працавала ў аддзеле культуры газеты «Звязда» (1992—2015). Адначасова з 2008 года — старшы выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі БДУ. Выкладае курсы "Праблемы літаратуры і мастацтва ў СМІ", "Аглядальнік па культуры", "Культурастваральная дзейнасць СМІ". Са снежня 2015 года — галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва»

Асноўныя працыПравіць

1. Культурастваральная функцыя прэсы ва ўмовах сучаснай медыятрансфармацыі // Веснік БДУ. Сер. 4 Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 3.

2. Культмассовая работа в журналистике // Массовая культура и журналистика. Выпуск 3: Сб. научных трудов под ред. Л.П. Саенковой. – Минск, 2012. – 159 с. – С. 138–148.

3. Культурная памяць як сведчанне спеласці нацыі // СМИ и современная культура: к 90-летию заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра филол наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой: сб. науч. тр. / под общ. ред. Л.П. Саенковой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 618 с. – С. 573–582.

4. Шлях ад чыстых жанраў жа жанравых гібрыдаў у штодзённых рэспубліканскіх газетах // Трансформация жанров в литературно-художественной критике. Выпуск 4: Сб. научных трудов под ред. Л.П. Саенковой. – Минск, 2013. – 158 с. – С. 106–115.