Лінейная функцыя

Лінейная функцыя — функцыя выгляду

Прыклады лінейных функцый
,

дзе k і b — сапраўдныя лікі.

Асноўная ўласцівасць: прырашчэнне функцый прапарцыянальнае прырашчэнню аргумента. Графік лінейнай функцыі на плоскасці xOy — прамая лінія. Пры гэтым b — ардыната пункта перасячэння графіка функцыі воссю Oy, k = tg α, дзе α — вугал паміж гэтай прамой і воссю Ox.

Лінейная функцыя выкарыстоўваецца ў фізіцы і тэхніцы, каб паказаць залежнасць паміж прама прапарцыянальнымі велічынямі.

Літаратура правіць