Маніфест аб вольнасці дваранства

Маніфест аб вольнасці дваранства 1762, Аб дараванні вольнасці і свабоды ўсяму расійскаму дваранству – закон Расійскай імперыі, які пашырыў саслоўныя правы і прывілеі дваранства. Выдадзены 1 сакавіка 1762 г. імператарам Пятром III. Вызваляў дваран ад абавязковай цывільнай і ваеннай (у мірны час) службы, дазваляў ім бесперашкодна выязджаць за мяжу з абавязкам вяртацца па патрабаванні ўрада. «Вызваленне» дваран паводле маніфеста спарадзіла ў прыгонных сялян неабгрунтаваныя спадзяванні на хуткае ўласнае вызваленне ад «службы» памешчыкам, што паўплывала на ўзмацненне сацыяльнай напружанасці ў расійскай вёсцы напярэдадні сялянскай вайны 1773 – 1775 гг.

Літаратура правіць

  • Вернадский, Г.В. Манифест Петра III о вольности дворянства и законодательная комиссия 1754 – 1766 гг. // Историческое обозрение. – 1915. – Том 20. – С.
  • О даровании вольности российскому дворянству // Хрестоматия по истории СССР / Сост. М.Т.Белявский, Н.И.Павленко. – М., 1963.
  • Очерки истории СССР. Россия во второй половине XVIII в. – М., 1956.