Мінская беларуская школьная рада

Мінская беларуская школьная рада, Беларуская школьная рада Міншчыны, культурна-асветная ўстанова ў Мінску ў 1919-20 г.

Рада створана 30 жніўня 1919 на на базе школьнай камісіі Часовага Беларускага нацыянальнага камітэта. Дзейнічала ва ўмовах польскай акупацыі.

У прэзідыум Рады ўваходзілі С. Рак-Міхайлоўскі (старшыня), А. Данілевіч, В. Іваноўскі, У. Ігнатоўскі, Ч. Родзевіч, А. Смоліч, Я. Шнаркевіч і інш. Рада кіравала дзейнасцю беларускіх навучальных устаноў Мінскай губерні, стварала беларускія школы і культурна-асветныя гурткі, павятовыя і валасныя беларускія школьныя рады. Арганізавала ў Мінску і Слуцку беларускія настаўніцкія курсы, стварыла камісію, якая склала і выдала праграму для беларускіх пачатковых школ. Стала асновай для стварэння Беларускай цэнтральнай школьнай рады. Паводле пастановы Беларускай школьнай рады Міншчыны ад 1 сакавіка 1920 рэктарам Мінскага беларускага педагагічнага інстытута прызанчаны В. Іваноўскі. У далейшым Рада намагалася стварыць беларускі нацыянальны ўніверсітэт.

Рада спыніла дзейнасць у ліпені 1920 з прыходам Чырвонай Арміі.