Навучанне (у педагогіцы) - мэтанакіраваны педагагічны працэс арганізацыі і стымулявання актыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па авалодванні ВУН (веды, уменні, навыкі), развіццю творчых здольнасцей і маральных этычных поглядаў. Навучанне - выгляд вучэбнай дзейнасці, у якой колькасць і якасць элементаў ведаў і ўменняў вучня даводзяцца да належнага ўзроўню (сярэдняга, эталоннага, магчымага), які складае мэту навучання.

Падставай для арганізацыі навучання з'яўляецца выраблены ў звяне вучэння (і ў звяне навучання) прадукт вучня, у якім адсутнічаюць неабходныя якасць і колькасць утрымання, прадстаўленага ў навучальным матэрыяле. Калі такога прадукту вучня няма, то немагчыма арганізаваць і дзейнасць навучання.

Дзейнасць навучання лічыцца завершанай, а мэта яе дасягнутай, калі колькасць і якасць навучальнага матэрыялу ў паўторна вырабленых прадуктаз вучня будуць адпавядаць мэце навучання або складаць належны ўзровень (сярэдні, эталонны, магчымы), прадстаўлены ў мэце навучання.

Фармулёўкі паняцця «навучанне» правіць

Ніжэй прадстаўлены 11 выказванняў аб навучанні, якія размешчаны ў часовым парадку апублікавання якія змяшчаюць іх матэрыялаў і ахопліваюць 30-гадовы перыяд з 1954 па 1984 год.

 1. «Навучанне - педагагічны працэс, у выніку якога вучні пад кіраўніцтвам настаўніка авалодваюць ведамі, уменнямі і навыкамі, агульнымі і спецыяльнымі».
 2. «Навучанне - педагагічны працэс, у выніку якога вучні пад кіраўніцтвам настаўніка авалодваюць ведамі, уменнямі і навыкамі, агульнымі ці адмысловымі. У працэсе навучання вучні атрымліваюць пэўную адукацыю».
 3. «Пад навучаннем, у вузкім сэнсе, разумеюць кіраўніцтва вучэннем. У шырокім разуменні навучанне - працэс двухбаковы, ён уключае перадачу і засваенне вучэбнага матэрыялу, гэта значыць дзейнасць настаўніка (выкладанне) і вучняў (вучэнне)».
 4. «Навучанне, як адмысловая мэтанакіраваная дзейнасць настаўніка па ўзбраенні навучэнцаў ведамі, уменнямі і навыкамі і развіццю іх пазнавальных і творчых здольнасцей, з'яўляецца найважнейшай складовай часткай выхавання ў шырокім сэнсе».
 5. «Бо навучанне - гэта свядомая, мэтанакіраваная дзейнасць педагогаў і вучняў".
 6. «Працэс навучання ўяўляе сабой складанае адзінства дзейнасці настаўніка і дзейнасці навучэнцаў, накіраваных да агульнай мэты - ўзбраенню якія навучаюцца ведамі, уменнямі і навыкамі, да іх развіццю і выхаванню. Навучанне - двухбаковы працэс».
 7. «Яно (навучанне) становіцца асобным, спецыфічным выглядам грамадскай дзейнасці, ператвараецца ў адносна незалежная сацыяльная з'ява - сродак перадачы сацыяльнага вопыту... Такім чынам, навучанне варта разглядаць перш за ўсё як адзінства, цэласную сферу чалавечай дзейнасці».
 8. «Паняцце "навучанне" характарызуе арганізаваны працэс, які спараджае ўзаемадзеяннем двух дзейнасці, - выкладання і вучэнні».
 9. «Навучанне - гэта мэтанакіраваны працэс узаемадзеяння настаўніка і вучняў, у ходзе якога ажыццяўляецца адукацыю, выхаванне і развіццё чалавека».
 10. "Навучанне - асноўны шлях атрымання адукацыі, мэтанакіраваны, планамерна і сістэматычна ажыццяўляецца працэс авалодання ведамі, уменнямі і навыкамі пад кіраўніцтвам дасведчаных асоб - педагогаў, майстроў, настаўнікаў і т. д.
 11. «Навучанне - канкрэтны шлях педагагічнага працэсу, падчас якога пад кіраўніцтвам спецыяльна падрыхтаванага асобы (педагога, прапагандыста і інш) рэалізуюцца грамадска абумоўленыя задачы адукацыі асобы ў цеснай узаемасувязі з яе выхаваннем і развіццём. Навучанне - працэс двухбаковы».

У гэтых выказваннях навучанне ўяўляецца з разнастайных бакоў: як працэс, як дзейнасць; прадстаўлены вынікі; суб'екты, якія ўдзельнічаюць у навучанні, і суб'екты, кіруючыя навучаннем; навучанне як выгляд, як з'ява і як узаемадзеянне.

Разам з тым, наяўнасць мноства азначэнняў паняцці «навучанне» сведчыць аб праблемах у педагагічнай тэорыі.

Праблема вызначэння сутнасці навучання правіць

Адна з асноўных катэгорый педагогікі.

Выяўленне сутнасці навучання - асноватворны пытанне дыдактыкі. Калі дыдактыка прэтэндуе быць навукай, то астатнія дыдактычныя паняцці павінны быць вытворнымі ад сутнасці навучання. «Калі разглядаць навучанне як выгляд пазнавальнай дзейнасці, то навучанне трэба арганізаваць па спосабах пазнавальнай дзейнасці. Калі навучанне ёсць трансляцыя культуры, значыць, яго трэба арганізаваць на аснове механізмаў трансляцыі культуры. Калі навучанне з'яўляецца зносінамі, арганізаваным асаблівым чынам, то трэба арганізаваць навучанне так, як адбываецца камунікацыя паміж людзьмі». Важна не проста даць якое-небудзь вызначэнне навучання, а так вызначыць яго сутнасць, каб найбольш дакладна ўхапіць спецыфіку гэтага самастойнага з'явы грамадска-гістарычнай практыкі.

Навучанне — гэта пазнанне або зносіны? правіць

Часта навучанне вызначаецца як выгляд пазнання - працэс знаходжання ісціны, адлюстраванне аб'ектыўнай рэальнасці ў свядомасці вучня. Арыентацыя на такі пункт адліку змушае вучонага і практыка канцэнтравацца вакол таго, што адбываецца ў галаве чалавека, падмяняць дыдактычную пазіцыю псіхалагічнай. Патрэба ў дыдактыцы як галіны ведаў з'явілася тады, калі стала неабходным навучаць не аднаго вучня, а адразу некалькіх. Пытанне, як арганізаваць навучанне адначасова многіх людзей, і задае сэнс усёй дыдактычнай тэорыі. Невыпадкова, што нават у пазнавальных парадыгмы формы арганізацыі навучання традыцыйна дзеляцца на франтальныя, групавыя і індывідуальныя. Гэтая тыпалогія ніяк не выцякае з формаў і спосабаў пазнання, а ў яе аснову пакладзены колькасны прыкмета - ахоп навучэнцаў навучальнага калектыву, якія ўдзельнічаюць у пэўнай вучэбнай сітуацыі. (Для асобных выпадкаў такая тыпалогія цалкам здавальняючая.) Усё больш вучоных прытрымліваюцца пазіцыі, што навучанне - гэта працэс узаемадзеяння суб'ектаў, а дакладней: асаблівым чынам арганізаванае зносіны паміж тымі, хто валодае ведамі і пэўным вопытам, і тымі, хто іх атрымлівае, засвойвае. У навуцы пад зносінамі разумеецца якое ажыццяўляецца гука -знакавымі сродкамі ўзаемадзеянне суб'ектаў у цэласнасці трох яго бакоў: камунікатыўнай, інтэрактыўнай і перцэпцыйнай. У ходзе размовы прайграваюцца і засвойваюцца ўсе віды чалавечай дзейнасці, грамадскі вопыт, культура. «Такі агульнаметадалагічны ўзровень уяўленняў аб навучанні прадугледжвае разуменне навучання як матэрыяльнага працэсу з наяўнасцю аб'ектыўных законаў існавання і аб'ектыўных заканамернасцей гістарычнага развіцця».

Непедагагічныя трактоўкі навучання правіць

Навучанне (у малекулярнай біялогіі) — вынік вопыту, а менавіта доўгачасовае змена нейронавых сувязяў пасля электрычнай актыўнасці нервовых клетак. Лічыцца, што жывёлы ўсіх відаў у той ці іншай ступені здольныя да навучання.

 
Школа 21 стагоддзя дзейнічае па прынцыпе не чытання думак у мозгу, а запампоўкі ведаў у мозг. Картка «Францыя ў 21 стагоддзі»

Навучанне (у тэорыі штучнага інтэлекту) — навучанне трактуецца як працэс, пры якім адаптыўная сістэма (напрыклад, штучная нейронныя сетка) удасканальвае свае параметры пад уздзеяннем знешняга асяроддзя. Таксама пад навучаннем можа разумецца навучальнасць адаптыўных сістэм.

Гл. таксама правіць

У Сеціве правіць