Пераменная велічыня

Пераме́нная велічыня́, або пераме́нная, зме́нная велічыня́, зме́ннаявелічыня, якая можа змяняць сваё значэнне.

Прыклады пераменных велічынь:

Паняцце пераменнай супрацьпастаўляюць паняццю пастаяннай велічыні (канстанты). Канстанту можна разглядаць як асобны тып пераменнай, мноства магчымых значэнняў якой складаецца з аднаго элемента.