Пе́сцік, або пладні́к — асноўная частка кветкавых, удзельнічае ва ўтварэнні плода. Утвараецца з аднаго (просты) ці некалькіх (складаны) пладалісцікаў.

1 — рыльца, 2 — завязь
Рыльца пладніка

Песцік складаецца з завязі, слупка і рыльца. Самая важная і абавязковая частка песціка — завязь. У завязі знаходзяцца семязачаткі. У кожным семязачатку ў працэсе развіцця фарміруецца зародкавы мяшок. У кожным зародкавым мяшку развіваецца па адной жаночай палавой клетцы — яйцаклетцы і некалькі дапаможных клетак. Абавязковай часткай песціка з’яўляецца рыльца, на якое асядае пылок. Слупок паднімае рыльца над завяззю, што робіць больш простым пападанне на яго пылку. Слупок — гэта неабавязковая частка песціка. Напрыклад, у маку слупок адсутнічае, таму яго рыльца сядзячае.

Колькасць песцікаў і іх будова ў розных раслін розныя. Сукупнасць усіх песцікаў кветкі складае гінецэ́й (жаночая частка кветкі). Ён можа быць адначленным, калі ў яго склад уваходзіць адзін пладалісцік (адзін просты песцік), ці мнагачленным — калі некалькі. Калі мнагачленны гінецэй утвараецца некалькімі простымі песцікамі, ён завецца апакарпным, а калі адным складаным — цэнакарпным. Многа песцікаў у малін, суніц; адзін песцік у гароху, вішні, агурка.

Гл. таксама

правіць

Літаратура

правіць
  • Біялогія: вучэб. дапам. для 7-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / пад рэд. В. М. Ціхамірава; пер. з рус. мовы Г. І. Кулеш. — Мн.: Нар. асвета, 2010. — 199 с.: іл. ISBN 978-985-03-1340-9
  • Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1986.
  • Лісаў М.Дз. Батаніка з асновамі экалогіі: Вучэб. дапам. / М.Дз. Лісаў. — Мн.: Выш. шк., 1998.
  • Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника: В 2-х т. Пер. с англ. — М.: Мир, 1990.