Пленум Цэнтральнага камітэта КПБ

Камуністычная партыя Беларусі
Беларускія секцыі РКП(б) —
КП(б)ЛіБ — КПБКПЗБ

Гісторыя партыі
Кастрычніцкая рэвалюцыя
Ваенны камунізм
Новая эканамічная палітыка
Ленінскі заклік
Сталінізм
Хрушчоўская адліга
Перыяд застою
Перабудова

Арганізацыя КПБ
Сакратарыят
Бюро ЦК КПБ
Цэнтральны Камітэт
Рэвізійная камісія
Абкам
Гаркам
Райкам
Парткам

Кіраўнікі партыі

Статут
З’езды партыі
Пленумы партыі
Звязда
ЛКСМБ

Пле́нум Цэнтра́льнага камітэ́та Камуністы́чнай па́ртыі Белару́сі — пасяджэнне абраных з'ездам КПБ членаў і кандыдатаў у члены ЦК КПБ; орган калектыўнага кіраўніцтва.

Згодна са Статутам КПСС склікаўся не радзей за адзін раз у чатыры месяцы. Выбіраў Бюро і сакратароў ЦК, зацвярджаў старшыню Партыйнай камісіі, загадчыкаў аддзеламі ЦК, рэдактараў партыйных газет і часопісаў.

Паміж з'ездамі партыі пленумы разглядалі і вырашалі важныя партыйныя, дзяржаўныя і гаспадарчыя пытанні, накіраваныя на выкананне рашэнняў з'ездаў КПСС і КПБ, ажыццяўленне планаў камуністычнага будаўніцтва.

Літаратура

правіць
  • Пленум ЦК КПБ // Белорусская ССР:Краткая Энциклопедия — Мн.: «Белорусская советская энциклопедия» имени Петруся Бровки, 1979. — Т. 1. — 768 с.