Прама́я (прама́я лі́нія) — бясконцая лінія, шлях уздоўж якой з’яўляецца найкарацейшым для любых двух пунктаў, што да яе належаць. Прамая — адно з зыходных паняццяў геаметрыі.

Відарысы прамых у гарызантальнай сістэме каардынат