Руслан Барысавіч Гагуа

Руслан Барысавіч Гагуа (нар. 4 жніўня 1972, Гродна) — беларускі гісторык, музыкант. Кандыдат гістарычных навук (2008), дацэнт (2009).

Руслан Барысавіч Гагуа
Дата нараджэння 4 жніўня 1972(1972-08-04) (51 год)
Месца нараджэння
Грамадзянства
Род дзейнасці музыкант, гісторык, гістарычны рэканструктар
Навуковая сфера ваенная гісторыя[d]
Месца працы
Навуковая ступень кандыдат гістарычных навук
Навуковае званне
Альма-матар

Біяграфія

правіць

Скончыў гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы ў 2001 г. і аспірантуру ў 2007 г. Абараніў дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па тэме «Крыніцы і гістарыяграфія (XIX — пачатку XXI ст.) Вялікай вайны з Тэўтонскім ордэнам»[1].

Працаваў настаўнікам гісторыі ў сярэдніх школах Пінскага раёна і г. Пінска. У 2004—2006 гадах выкладаў у Пінскім філіяле Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. З 2006 года працуе ў Палескім дзяржаўным універсітэце: выкладчык; дацэнт кафедры гуманітарных навук, філасофіі і права; дацэнт кафедры гісторыка-культурнай спадчыны; дацэнт кафедры міжкультурных камунікацый[1].

Удзельнік руху гістарычнай рэканструкцыі. З 2007 года заснавальнік і кіраўнік рыцарскага клуба гістарычнай рэканструкцыі і мадэлявання эпохі Сярэднявечча «Панцырны Шыхт»[1].

Творчасць

правіць

Р. Б. Гагуа з’яўляецца кіраўніком, аўтарам песень і гітарыстам музычнага калектыву «Red Cat» (Чырвоны кот). Пінская група ўзнікла ў снежні 2005 г. і выступае, у асноўным, у стылі Hard’n’heavy. Выконвае ўласныя і чужыя песні. У 2009 г. быў запісаны свой дэбютны студыйны альбом, які ў гэтым жа годзе быў выдадзены пад назвай «The Rat`s Hole of a Sad Rose»[2][3].

Навуковая дзейнасць

правіць

Асноўны напрамак навуковых даследаванняў — еўрапейская сярэднявечная ваенная гісторыя[2]. З’яўляецца буйным спецыялістам па гісторыі ваенных канфліктаў Польшчы і Літвы з Тэўтонскім ордэнам, у прыватнасці, па Вялікай вайне і Грунвальдскай бітве.

Меркаванне аб манаграфіі «Грунвальд у крыніцах» (2009 г.)

правіць

Яна з’яўляецца адной з асноўных крыніц да даследавання падзеяў Грунвальдскай бітвы. Гэта першае манаграфічнае выданне ў Беларусі пра Грунвальд, яно выйшла накладам 200 асобнікаў.

Грунвальдскай бітве прысвечана шмат матэр’ялаў розных аўтараў, але дакладнага грунтоўнага аналізу, хронікі, па словах аўтара кнігі, не рабілася дагэтуль ні ў Беларусі, ні за яе межамі.

Руслан Гагуа скарыстаўся нямецкімі і польскімі хронікамі XV стагоддзя на лацінскай і старагерманскай мовах. Ён па-новаму спрабуе інтэрпрэтаваць падзеі, якія адбываліся. Па словах гісторыка, яны вельмі адрозніваюцца ад кропкі гледжання беларускай гістарычнай навукі. Па-іншаму разглядаецца роля смаленскіх палкоў, структура войскаў, што прымалі ўдзел у бітве, па іншаму страты і г.д.[4]

Навуковыя працы

правіць

Кнігі, дапаможнікі, дысертацыі

правіць
 • Гагуа Р. Б. Грюнвальд в источниках: «Хроника конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами в год Христов 1410». Пинск: ПолесГУ, 2009. — 208 c.
 • Гагуа Р. Б. История Беларуси: Учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям / Р. Б. Гагуа, С. А. Федечко. — Пинск : ПолесГУ, 2009. — 52 с.
 • Гагуа Р. Б. Источники и историография (XIX — начала XXI века) Великой войны с Тевтонским орденом / Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Гродно, 2007.

Артыкулы

правіць
 • Гагуа Р. Б. Великая война с Тевтонским орденом 1409—1411 гг. в исследованиях С. М. Кучиньского // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та імя Я. Купалы. Сер. 1. Гуманітарныя навукі. — 2006. — № 3 (39). — С. 9-13.
 • Гагуа Р. Б. Верительная грамота Короля Владислава Ягайлы магистру Тевтонского ордена как источник для исследования политической культуры в средние века // Материалы междунар. Науч.-практ. конф., 25-26 мая 2006 г., Гродно / под ред. д-ра полит., проф В. Н. Ватыля. — Гродно: ГрГУ, 2006. — С. 69-71.
 • Гагуа Р. Б. Внешняя политика ВКЛ в 1386—1409 г. // Гісторыя Беларусі: новае ў даследавані і выкладанні: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю БДПУ ім. М.Танка, Мінск, 25 кастрычніка 2002 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: У. В. Тугай (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2002. — Вып. 2. — С. 8-10.
 • Гагуа Р. Б. Военная организация армий в сражении при Грюнвальде // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. 2009, № 1. С. 25-31.
 • Гагуа Р. Б. Вялікая вайна Вялікага Княства Літоўскага і Каралеўства Польскага з Тэўтонскім ордэнам у 1409—1411 г. // Гістарычны альманах. 2003. Т. 8. С. 145—166.
 • Гагуа Р. Б. Грюнвальдская битва в воспитании патриотизма при преподавании истории // Идеологическая работа и меры по её совершенствованию: тезисы докладов межвуз. препод.-студен. науч. конф., Пинск, 25 мая 2006 г. / УО Пинск. гос. высш. банк. Колледж НБ РБ; отв. ред. М. В. Цуба. — Пинск, 2006. — С. 99-102.
 • Гагуа Р. Б. Грюнвальдская битва в отечественной и зарубежной историографии // БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА: штомесячны навукова-тэарэтычны і грамадска-публітыстычны часопіс. — 2010. — N 8. — С. 58-67.
 • Гагуа Р. Б. Грюнвальдская битва как национальный символ в белорусской культуре // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: материалы междунар. науч. конф., Гродно, 8-9 декабря 2005 г. / Гродн. гос. ун-т; отв. ред. проф. М. А. Можейко. — Гродно, 2006. — С. 328—329.
 • Гагуа Р. Б. Западноевропейская и американская историография Великой войны с Тевтонским орденом в 1409—1411 годах // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та імя Я. Купалы. Сер. 1. Гуманітарныя навукі. — 2005. — № 3 (33). — С. 35-42.
 • Гагуа Р. Б. Зарубежная историография сражения при Грюнвальде // Шляхі развіцця інтэлекта і творчасці маладых: «Работа з адоранай студэнцкай і вучнёўскай моладзю: стан, формы і метады, перспектывы развіцця»: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гродна, 5-6 мая 2000 г. / Гродн. гос. ун-т; рэдкал.: А. У. Богуш (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2001. — С. 436—439.
 • Гагуа Р. Б. К вопросу о роли, сыгранной смоленскими полками в Грюнвальдской битве // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. 2009, № 2. С. 28-35.
 • Гагуа Р. Б. Крыніцы бітвы пры Грунвальдзе // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця: матэрыялы рэсп. навук. канф., Гродно, 3-4 мая 2002 г.: в 4 ч. / Гродн. гос. ун-т: пад рэд. І. П. Крэнь. — Гродна, 2003. — Ч. 1. — С. 436—439.
 • Гагуа Р. Б. Лісты Ягайлы і ананімная «Хроніка канфлікту» як крыніцы па даследаванню Грунвальдскай бітвы // Гістарычны альманах. 2007. Т. 13. С. 118—140.
 • Гагуа Р. Б. Литовская историография Великой войны с Тевтонским орденом (1409—1411) // Problemy cywilizacyjnego rozwoju Bialorosji, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku: zb. nauk. art. / Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; pod red. P. Franaszka, A.N. Nieczuchrina. — Kraków, 2007. Wydanie 1. — s. 89-92.
 • Гагуа Р. Б. Малоизвестные сообщения источников о Грюнвальдской битве: материалы для учителей // ГІСТОРЫЯ. ПРАБЛЕМЫ ВЫКЛАДАННЯ. «У дапамогу педагогу»: навукова-метадычны часопіс. — 2010. — N 9. — С. 57-61.
 • Гагуа Р. Б. Несколько замечаний по поводу участия в сражении при Грюнвальде хоругви из Мейсена // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья: материалы междунар. науч.-теор. конф., Витебск, 19-20 апреля 2007 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. — Витебск, 2007. — Ч. 1. — С. 215—216.
 • Гагуа Р. Б. О тактическом ходе сражения при Грюнвальде // Свежий ветер’ 99: сб. науч. работ студентов ГрГУ им. Янки Купалы / Гродн. гос. ун-т; под ред. А. И. Буть. — Гродно, 1999. — С. 93-95.
 • Гагуа Р. Б. О числе польских хоругвей в битве под Грюнвальдом // НИРС — 2003: VIII Респ. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов, Минск, 9-10 декабря 2003 г.: в 7 ч. / Бел. нац. техн. ун-т; редкол.: Б. М. Хрусталёв [и др.]. — Минск, 2003. — Ч. 6: Теория, методика и психология преподавания. Правоведение. История. Филологические науки. — С. 123—124.
 • Гагуа Р. Б. Польская довоенная историография Грюнвальдской битвы / Р. Б. Гагуа // VII межвузовская научно-методическая конференция молодых учёных, посвящённая 60-летию университета: сб. материалов VII межвуз. науч.-метод. конф., посвящ. 60-летию ун-та, Брест, 20 мая 2005 г. / Брест. гос. ун-т; под общ. ред. А. А. Горбацкого. — Брест, 2005. — С. 117—119.
 • Гагуа Р. Б. Проблема бегства армии ВКЛ в битве под Грюнвальдом // Славянскі свет: мінулае і сучаснае: матэрыялы Рэсп. навук. канф., 26 сакавіка 2004 г.: в 3 ч. / Бел. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: А. П. Жытко (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2004. — Ч.1. — С. 17-22.
 • Гагуа Р. Б. Роль экономических источников в исследовании Грюнвальдской битвы // Социально-экономическое и гуманитарное развитие Белорусского общества в XXI веке: материалы респ. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, Минск, 16 декабря 2004 г. / Бел. гос. экон. ун-т; редкол.: И. Л. Василец [и др.]. — Минск, 2005. — С. 457—459.
 • Гагуа Р. Б. Российская и белорусская историография сражения при Грюнвальде // Веснік Гродзенскага. дзярж. ун-та імя Я.Купалы. Сер. 1. Гуманітарныя навукі. — 2003. — № 2 (20). — С. 15-22.
 • Гагуа Р. Б. Рукопись Мошинского как источник по истории Пинска в XVII веке // Гісторыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі: Зборнік навуковых артыкулаў / ГрДУ імя Я. Купалы. Гродна: ГрДУ, 2009. — С. 214—218 [1] Архівавана 22 снежня 2014..
 • Гагуа Р. Б. Сражение при Грюнвальде в историографии времён Второй мировой войны // Победа в Великой отечественной войне — величайшее событие XX века: тезисы докладов науч.-теор. конф., посвящ. 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Пинск, 4 мая, 2004 г. / УО Пинск. гос. высш. банк. колледж Нац. банка РБ; отв. ред. М. В. Цуба. — Пинск, 2005. — С. 49-52.
 • Гагуа Р. Б. Тевтонский орден и образование Великого Княжества Литовского // ГОСУДАРСТВО, РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. — № 2. — 2009. — С. 158—163 [2].
 • Гагуа Р. Б. Хроніка канфлікту Ўладіслава караля Польшчы з крыжакамі ў год хрыстоў 1410 // Беларускі археаграфічны штогоднік. — 2005. — № 6. — С. 61-69.
 • Гагуа Р. Б. Швейцарские хроники о битве при Грюнвальде // Содружество наук. Барановичи-2005: материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 2005 г.: в 2 ч. / УО Баран. гос. ун-т; редкол.: В. И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи, 2005. — Ч. 1. — С. 203—204.
 • Гагуа Р. Б., Ноздрин А. А. Некоторые неучтенные находки предметов средневекового вооружения на территории Пинского района // Механизм формирования социально-экономического развития регионов Республики Беларусь в условиях перехода к рыночной экономике: материалы науч.-практ. конф., Пинск, 21-22 февраля 2006 г. — Минск, БГЭУ, 2006. — С. 109—110.

Заўвагі

правіць

Літаратура

правіць

Спасылкі

правіць