Русіны (гістарычны этнонім)

гістарычны этнонім
(Пасля перасылкі з Русіны, гістарычны этнонім)

Русі́ны (у крыніцах роусин) — палітонім, пазней і этнонім, які азначае жыхароў Русі і ўтвораны ад Русь, руський люд. Сустракаецца ў крыніцах ад самага пачатку існавання Русі, пазней — у крыніцах, якія пішуць пра Рускае каралеўства, Вялікае княства Літоўскае, Вялікае княства Маскоўскае і іншыя землі, якія былі часткамі Русі. У Маскоўскай дзяржаве палітонім русін з часам быў выціснуты з ужытку іншым палітонімам рускі, але і пазней зрэдку ўжываўся раўнапраўна з ім.

Паняцце «русін»Правіць

Паняцце русін, як палітонім, у пісьмовых крыніцах упершыню сустракаецца ў «Аповесці мінулых гадоў», дзе ўжываецца раўнапраўна з руський, людий руских, кажучы пра людзей з Русі — у дагаворах з грэкамі Алега ў 911 і Ігара ў 945 г. Таксама ўжываецца ў дагаворах Смаленска з Рыгай і Готландам, Статутах і дагаворах Вялікага княства Літоўскага і інш.

У X—XIII ст. русін — агульная назва продкаў беларусаў,украінцаў і рускіх, як насельніцтва Русі[крыніца?]. Пачынаючы з XIII—XIV ст. у ВКЛ значная частка насельніцтва тэрыторыі сучаснай Беларусі ўжо самавызначае сябе як літвіны. З 2-й паловы XVI ст. назва лiтвiны замест русіны, ужо застаецца агульным паняццем для продкаў беларусаў, як саманазва, якая вызначае прыналежнасць да народа Вялікага княства Літоўскага.

У сярэднявеччы, асабліва актыўна ў XVI—XVII ст., паняцці русін, русіны і русінскі ўжываўся ў дачыненні да рэлігіі. На тэрыторыі Галічыны і Букавіны такая назва захоўвалася да пачатку 1950-х гадоў.

На тэрыторыі Закарпацця гэтае азначэнне ўжываюцца, між іншых саманазваў і назваў руснакоў (гл. таксама руснацкая мова).

У літаратурыПравіць

 • Хроніка Быхаўца [1]

«І той князь Барыс заснаваў горад у імя сваё на рацэ Бярэзіне і назваў яго Барысаў. І як русін быў ён вельмі набожны і пабудаваў у Полацку царкву каменную святое Сафіі»

«У брата ж вялікага князя Альгерда - у Кейстута, які валадарыў у Троках і ў зямлі Жамойцкай, было шасцёра сыноў. Першаму сыну, Вітаўту, калі стаў ён русінам, далі імя Юры, а калі ахрысціўся ў ляшскую веру, тады далі яму імя Аляксандар.»

 • Грамата Жыгімонта (Сігізмунда) ад 27 верасня 1432 месцічам Віленскім [2]

1432 года, Сентября 27 дня. Грамота великаго князя Сигизмунда Виленскимъ мЂщанамъ на Магдебургское право.

«В. князь литовскiй Сигизмундъ, желая "мЂсту своему Вилни битье лЂпшее учинити, даруетъ Виленскимъ мЂстичомъ вЂры римское и русскимъ, што суть русское вЂры, и всему поспольству мЂста Виленскаго немецкое право»

 • Урыўкі Аповесці мінулых гадоў[3][4]

«аще ударить мечемъ или копьемъ, или кацемъ любо оружьемъ Русинъ Грьчина или Грьчин Русина, да того деля греха заплатить сребра литр 5, по закону рускому»

«О сем, аще кто убьет или хрестьанина русин, или хрестьянинъ русина, да умрет, идЂже аще сотворит убийство. Аще ли убежит сотворивый убийство, да аще есть домовит, да часть его, сирЂчь иже его будеть по закону, да возметь ближний убьенаго, а и жена убившаго да имЂеть, толицем же пребудеть по закону. Аще ли есть неимовит сотворивый убой и убежавъ, да держиться тяжи, дондеже обрящеться, и да умреть.»

«Аще ли ударит мечем, или бьеть кацЂм любо сосудомъ, за то ударение или бьенье да вдасть литръ 5 сребра по закону рускому; аще ли не имовит тако сотворивый, да вдасть елико можетъ, да соиметь съ себе и ты самыа порты, в них же ходит, да о процЂ да ротЂ ходит своею вЂрою, яко никакоже иному помощи ему, да пребывает тяжа отоле не взыскаема.»

«О сем, аще украдеть что любо русин у хрестьанина, или паки хрестьанинъ у русина, и ятъ будеть в том часЂ тать, егда татбу сътворит, от погубившаго что любо; аще приготовиться тать творяй, и убьенъ будеть, да не взищеться смерть его ни от хрестьанъ, ни от Руси; но паче убо да возмет свое, иже будеть погубил. Аще вдасть руцЂ свои украдый, да ят будеть тЂм же, у него же будеть украдено, и связанъ будеть, и отдасть тое, еже смЂ створити, и сотворить триичи.»

 • Урыўкі дагавора Смаленска з Рыгай і Готландам[5]

«Или Русьскыи гъсть свои тъварь дасть в дългъ в Ризе или на Гътьскомъ бере(зе) Немьчичю, а нъ дъдълженъ боудеть инемъ, Роусьскомоу же гъстьи напереде възяти. Или Немьчьскыи гъсть въ дългъ дасть Смоленьске свои тъваръ Роусиноу, аче дълженъ боудеть инемъ, Немечьскомоу гъстьи напереде възати.»

«Немьчичю же не льзе позвати на поле Роусина битъ ся въ Ризе и на Гътьскомь березе, Роусиноу же не льзе позвати Немьчича на поле битъся Смоленьске.»

 • Урывак з Жыція Антонія Сійскага[6]

«Месяца декабря в 7 день, преставление преподобнаго и богоноснаго отца нашего Антония. Списано бысть сие многогрешным Иоанном русином, родом от племени варяжска, колена Августова кесаря Римскаго, в лето 7087 (1579), в царство благочестиваго государя благословению Антония, преосвященнаго митрополита всеа России, и при благоверных царевичех Иване и Феодоре Ивановичех»

Зноскі

 1. http://knihi.com/anon/Kronika_Bychauca.html Архівавана 29 ліпеня 2018.
 2. [1]
 3. «хрестьанин», «грьчин» — жыхар Візантыі, грэк; «русинъ» — жыхар Русі, тады яшчэ паганскай.
 4. АМГ, 38
 5. Праект Смаленскай граматы
 6. «Иоанном русином» называе сябе аўтар Жыція царэвіч Іван Іванавіч, сын Івана IV.

ЛітаратураПравіць

Гл. таксамаПравіць