Септуагінта

Септуагінта (грэч.: Η μετάφραση των Εβδομήκοντα грэчаскі Стары Запавет) — старажытны пераклад яўрэйскай Бібліі і некаторыя звязаныя з імі тэкстаў на грэчаскую мову кайнэ, датаваныя канцом 2-га стагоддзя да нашай эры. Септуагінта цытуецца ў Новым Запавеце, у прыватнасці, у працах апостала Паўла, а таксама ў Апостальскіх Айцоў і больш позніх грэчаскіх Айцоў Царквы, і працягвае служыць у Старым Запавеце ва Усходнеправаслаўнай царкве.

Фрагмент Септуагінты: радок тэкста з Ездры

Лічыцца, што Пталамей II спансаваў пераклад для выкарыстання александрыйскімі яўрэямі, якія не маглі свабодна гаварыць на іўрыце, але свабодна валодалі грэчаскай мовай кайнэ, якая была распаўсюджана ў Егіпце і Усходняга Міжземнамор’я ад смерці Аляксандра Македонскага ў 323 г. да н.э. і аж да развіцця візантыйскай грэчаскай мовы каля 600 года н.э.

Септуагінту не трэба блытаць з сям’ю ці больш іншых грэчаскіх версіях Старога Запавету, большасць з якіх не захавалася, акрамя некалькіх фрагментаў.

Гісторыя перакладуПравіць

Лічыцца, што пераклад быў зроблены каля 3-га стагоддзя да н.э. Гэта пацвярджаецца шэрагам фактараў: выкарыстанне ранняй грэчаскай кайнэ, цытаты з Септуагінты пачынаючы ўжо з 2-га стагоддзя да нашай эры, і раннія рукапісы датаваныя 2-ім стагоддзям.

Сперша была перакладзена Тора, іншыя кнігі былі перакладзеныя на бліжэйшыя два-тры стагоддзі, некаторыя з іх маглі быць пераведзеныя двойчы ў розных версіях, а потым зведзены ў адну рэдакцыю. Пераклад пачаўся ў 3 стагоддзі да н.э. і быў завершаны да 132 годзе да н.э.

Септуагінта з’яўляецца асновай для Старой лацінскай, славянскай, сірыйскай, старой армянскай, грузінскай і старой копцкай версій хрысціянскага Старога Запавету.

Мова перакладуПравіць

Некаторыя раздзелы Септуагінты змяшчаюць ідыёмы і фразы на аснове семіцкіх моў, такіх як іўрыт і арамейская мова. У некаторых кнігах, такіх, як Данііла і Выслоўі, бачны моцны грэчаскі ўплыў. Яўрэйская грэчаская кайнэ існуе ў першую чаргу як катэгорыя літаратуры, ці культурная катэгорыя, і за выключэннем некаторых адметнасцей рэлігійнай лексікі не адрозніваецца ад іншых разнавіднасцей грэчаскай кайнэ, якая лічыцца асобным дыялектам грэчаскай мовы.

Септуагінта таксама карысная для высвятлення дамасарэтскага іўрыта. Многія ўласныя імёны ў грэчаскай Септуагінты пішуцца з галоснымі, у той час як у яўрэйскіх тэкстах не было галосных. Тым не менш, даследчыкі лічаць, што не ўсе старажытныя гукі яўрэйскай мовы былі дакладныя з грэчаскім эквівалентам.