Фундаментальныя фізічныя пастаянныя

Фундаментальныя фізічныя пастаянныя — пастаянныя велічыні, якія ўваходзяць ва ўраўненні, якія апісваюць фундаментальныя законы прыроды і ўласцівасці матэрыі[1]. Фундаментальныя фізічныя пастаянныя ўзнікаюць у тэарэтычных мадэлях назіраных з’яў у выглядзе ўніверсальных каэфіцыентаў ў адпаведных матэматычных выразах.

Слова «пастаянная» у фізіцы ўжываецца ў дваякім сэнсе:

  • колькаснае значэнне некаторай велічыні наогул не залежыць ад якіх-небудзь знешніх параметраў і не змяняецца з часам,
  • змена колькаснага значэння некаторай велічыні неістотна для разгляданай задачы.

Напрыклад, у нябеснай механіцы геліяцэнтрычная пастаянная лічыцца пастаяннай, хоць яна памяншаецца з памяншэннем масы Сонца, аднак гэта змена неістотна для касмічных палётаў. Таксама ў фізіцы высокіх энергій пастаянная тонкай структуры, якая характарызуе інтэнсіўнасць электрамагнітнага ўзаемадзеяння, расце з ростам перададзенага імпульсу (на малых адлегласцях), аднак яе змяненне неістотнае для шырокага кола звычайных з’яў, напрыклад, для спектраскапіі.

Фізічныя пастаянныя дзеляцца на дзве асноўныя групы — размерныя і безразмерныя пастаянныя. Лікавыя значэнні размерных пастаянных залежаць ад выбару адзінак вымярэння. Лікавыя значэнні безразмерных пастаянных не залежаць ад сістэм адзінак і павінны вызначацца чыста матэматычна ў рамках адзінай тэорыі. Сярод размерных фізічных пастаянных варта вылучаць канстанты, якія не ўтвараюць паміж сабой безразмерных камбінацый, іх максімальны лік роўны ліку асноўных адзінак вымярэння — гэта і ёсць уласна фундаментальныя фізічныя пастаянныя (скорасць святла, пастаянная Планка і інш.) Усе астатнія размерныя фізічныя пастаянныя зводзяцца да камбінацый безразмерных пастаянных і фундаментальных размерных пастаянных. З пункту гледжання фундаментальных канстант эвалюцыя фізічнай карціны свету — гэта пераход ад фізікі без фундаментальных канстант (класічная фізіка) да фізікі з фундаментальнымі канстантамі (сучасная фізіка). Класічная фізіка пры гэтым захоўвае сваё значэнне як лімітавы выпадак сучаснай фізікі, калі характэрныя параметры доследных з’яў далёкія ад фундаментальных пастаянных.

Скорасць святла з’явілася яшчэ ў класічнай фізіцы ў XVII ст., Але тады яна не іграла фундаментальнай ролі. Фундаментальны статус скорасць святла набыла пасля стварэння электрадынамікі Дж. К. Максвелам і спецыяльнай тэорыі адноснасці А. Эйнштэйнам (1905). Пасля стварэння квантавай механікі (1926) фундаментальны статус набыла пастаянная Планка  , уведзеная М. Планкам ў 1899 г. як размерны каэфіцыент у законе цеплавога выпраменьвання. Да фундаментальных пастаянных таксама шэраг навукоўцаў адносіць гравітацыйную пастаянную  , пастаянную Больцмана  , элементарны зарад   (або пастаянную тонкай структуры  ) і касмалагічную канстанту  . Фундаментальныя фізічныя пастаянныя з’яўляюцца натуральнымі маштабамі фізічных велічынь, пераход да іх у якасці адзінак вымярэння ляжыць у аснове пабудовы натуральнай (планкаўскай) сістэмы адзінак. Да фундаментальных пастаянных у сілу гістарычнай традыцыі таксама адносяць і некаторыя іншыя фізічныя пастаянныя, звязаныя з канкрэтнымі целамі (напрыклад, масы элементарных часціц), аднак гэтыя пастаянныя павінны згодна з сучаснымі ўяўленнямі нейкім пакуль невядомым чынам выводзіцца з больш фундаментальнага маштабу масы (энергіі) — так званага вакуумнага сярэдняга[ru] поля Хігса.

Фундаментальныя фізічныя пастаянныя[2]

правіць
Велічыня Сімвал Значэнне Заўв.
скорасць святла у вакууме   299 792 458 м·с−1 дакладна
гравітацыйная пастаянная   6,673 84(80)×10−11 м³·кг−1·с−2 a
пастаянная Планка (элементарны квант дзеяння)   6,626 069 57(29)×10−34 Дж·с a
пастаянная Планка (прыведзеная)   1,054 571 726(47)×10−34 Дж·с a
элементарны электрычны зарад   1,602 176 565(35)×10−19 Кл a
пастаянная Больцмана   1,380 6488(13)×10−23 Дж·К−1 a

Планкаўскія велічыні (размерныя камбінацыі пастаянных c, G, h, k)

правіць
Назва Сімвал Значэнне Заўв.
планкаўская маса   2,176 44(11)×10−8 кг a
планкаўская даўжыня   1,616 252(81)×10−35 м a
планкаўскі час   5,391 24(27)×10−44 с a
планкаўская тэмпература   1.416785(71) ×1032 K a

Пастаянныя, якія звязваюць розныя сістэмы адзінак

правіць
Назва Сімвал Значэнне Заўв.
пастаянная тонкай структуры   (система СИ) 7,297 352 5376(50)×10−3 a
  137,035 999 679(94) a
электрычная пастаянная   8,854 187 817 620… ×10−12 Ф·м−1 дакладна
атамная адзінка масы   = 1 а. а. м. 1,660 538 782(83)×10−27 кг a
лік Авагадра   6,022 141 29(27)×1023 моль−1[3] a

Некаторыя іншыя фізічныя пастаянныя

правіць
Назва Сімвал Значэнне Заўв.
маса электрона   9,109 382 15(45)×10−31 кг a
маса пратона   1,672 621 637(83)×10−27 кг a
маса нейтрона   1,674 927 211(84)×10−27 кг a
пастаянная Фарадэя   96 485,3399(24) Кл·моль−1 a
універсальная газавая пастаянная   8,314 472(15) Дж·К−1·моль−1 a
уздельны малярны аб'ём ідэальнага газа (пры 273,15 К, 101,325 кПа)   22,413 996(39)×10−3 м³·моль−1 a
стандартны атмасферны ціск atm 101 325 Па дакладна
бораўскі радыус   0,529 177 208 59(36)×10−10 м a
энергія Хартры   4,359 743 94(22)×10−18 Дж a
пастаянная Рыдберга   1,097 373 156 853 9(55)×107 м−1 a
магнетон Бора   927,400 915(23)×10−26 Дж·Тл−1 a
магнітны момант электрона   −928,476 377(23)×10−26 Дж·Тл−1 a
g-фактар свабоднага электрона   2,002 319 304 362 2(15) a
ядзерны магнетон   5,050 783 24(13)×10−27 Дж·Тл−1 a
магнітны момант пратона   1,410 606 662(37)×10−26 Дж·Тл−1 a
гірамагнітная адносіна пратона   2,675 222 099(70)×108 с−1·Тл−1 a
першая радыяцыйная пастаянная   3,741 771 18(19)×10−16 Вт·м² a
другая радыяцыйная пастаянная   1,438 7752(25)×10−2 м·К a
Пастаянная Стэфана — Больцмана   5,670 400(40)×10−8 Вт·м−2·К−4 a
пастаянная Віна   2,8977685(51)×10−3м·К а
паскарэнне свабоднага падзення на паверхні Зямлі   9,806 65 м·с−2 a
Тэмпература патройнага пункта вады   273,16 K (дакладна) a

Зноскі

  1. Фундаментальные физические константы // Физическая энциклопедия, т. 5. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998, с. 381—383.
  2. CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants
  3. Avogadro constant — CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants

Спасылкі

правіць