Цётка, Цёця:

  • Цётка — бацькава або матчына сястра. Жонка дзядзькі.
  • Дарослая жанчына наогул, зварот да старэйшай па ўзросце жанчыны.
  • Цётка — псеўданім Алаізы Пашкевіч (1876—1916), беларускай паэтэсы.
  • Цёця — славянская багіня лета, а таксама дабрабыту, сям’і, урадлівасці.