Інстытут народазнаўства НАН Украіны

Інстытут народазнаўства НАН Украіны — навукова-даследчы інстытут у сістэме Нацыянальнай акадэміі навук Украіны.

Інстытут народазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Украіны
(ІН НАНУ)

Памяшканне Інстытута народазнаўства НАН Украіны
(будынак былой Галіцкай ашчаднай касы 1891 г.)
Міжнародная назва The Ethnology Institute of National Academy of Sciences of Ukraine
Дата заснавання 1992
Дырэктар Сцяпан Пятровіч Паўлюк
Юрыдычны адрас  Украіна, 79000 Львоў,
пр-т Свабоды, 15
Сайт ethnology.lviv.ua

Гісторыя правіць

Інстытут створаны ў лютым 1992 годзе на базе Львоўскага аддзялення Інстытута мастацтвазнаўства, фальклору і этнаграфіі імя М. Рыльскага АН Украіны, якое функцыянавала на працягу дзесяці гадоў і было створана на базе Музея этнаграфіі і мастацкага промыслу АН УССР, фонды якога налічваюць звыш 90 тысяч экспанатаў і з'яўляюцца агульнанацыянальным здабыткам Украіны.

Інстытут ўзначальвае акадэмік НАН Украіны Сцяпан Пятровіч Паўлюк, доктар гістарычных навук, прафесар.

Структура правіць

  • Аддзел гістарычнай этналогіі
  • Аддзел этналогіі сучаснасці
  • Аддзел фалькларыстыкі
  • Аддзел мастацтвазнаўства
  • Аддзел народнага мастацтва
  • Аддзел сацыяльнай антрапалогіі
  • Музей этнаграфіі і мастацкага промыслу

Наяўнасць у структуры інстытута Музея этнаграфіі і мастацкага промыслу з даўнімі навуковымі традыцыямі, якія сягаюць пачатку дзейнасці Навуковага таварыства імя Т. Шаўчэнкі ў Львове, вызначае спецыфіку гэтай навуковай ўстановы. Апошняя, акрамя ажыццяўлення навуковых даследаванняў, забяспечвае культурна-асветніцкую працу, шырока прапагандуючы культурныя і мастацкія здабыткі украінцаў як ва Украіне, так і за яе межамі. Наяўнасць музея ў складзе інстытута павялічвае удзельную вагу супрацоўнікаў, якія не займаюцца непасрэдна даследаваннямі, а ажыццяўляюць абслугоўванне Музея. Аднак, Музей адначасова служыць своеасаблівай базай, творчай лабараторыяй для паглыбленага асвятлення культуры і побыту народа ў навуковых распрацоўках. Персанал інстытута налічвае каля 200 супрацоўнікаў, з якіх — больш 60 даследчыкаў і прыкладна столькі ж чалавек персаналу Музея этнаграфіі і мастацкага промыслу.

Сучаснасць правіць

Інстытут — каардынацыйны цэнтр даследаванняў пытанняў карпатазнаўчай праблематыкі ва Украіне і народазнаўчых даследаванняў у Заходнім рэгіёне Украіны. Установа выдае навуковы часопіс «Народознавчі зошити», унесены ў пералік перыядычных навуковых выданняў ВАК Украіны.

Акрамя даследаванняў традыцыйнай культуры, прафесійнага і народнага мастацтва і фальклору украінцаў, навукоўцы інстытута ў апошнія гады прыступілі да распрацоўкі тэарэтычнай этналогіі, у прыватнасці, украінскай нацыялогіі, моўнай сітуацыі ў гарадах Украіны, урбаністыкі і г.д. Тут рыхтуюцца фундаментальныя працы «Паходжанне і этнічная гісторыя украінцаў Карпат» у 4-х тамах, «Сакральнае мастацтва украінцаў» і цэлы шэраг іншых. Распрацавана праграма з ўкраінскага народазнаўства для Міністэрства адукацыі і навукі Украіны, выдадзены дапаможнік «Украінскае народазнаўства» (рэд. С. Паўлюк), прыступілі да падрыхтоўкі падручнікаў для агульнаадукацыйных навучальных устаноў.

Спасылкі правіць