Вікіпедыя:ConnectivityProjectInternationalization/IsolatedArticles

Purpose / Назначение правіць

Page is used by Golem for localization of categories and templates used for isolated articles determining and markup.

It should contain one link to category namespace and one link to templates namespace. Please do not wikify this page with no need. Also there should be 3 or 4 categories defined for this page, links to those categories should be red.

Гэтая старонка выкарыстоўваецца Големам для лакалізацыі імёнаў катэгорый і шаблона, якія выкарыстоўваюцца для распазнавання і паметкі ізаляваных артыкулаў.
Старонка павінна ўтрымліваць роўна адну спасылку у прастору катэгорый і роўна адну спасылку у прастору шаблонаў. Калі ласка, не вікіфіцыруйце дадзеную старонку без патрэбы. Таксама гэтая старонка павінна ўваходзіць у 3 ці 4 катэгорыі, усе спасылкі на катэгорыі павінны быць чырвонымі.

Category / Катэгорыя правіць

Isolated articles are being determined by inclusion to subcategories of Вікіпедыя:Ізаляваныя артыкулы category.

Ізаляваныя артыкулы вызначаюцца па ўключэнні ў падкатэгорыі катэгорыі Вікіпедыя:Ізаляваныя артыкулы.

Template / Шаблон правіць

Isolated articles could be marked with template ізаляваны артыкул used with various parameters defining isolated claster chain type.

На ізаляваныя артыкулы ставіцца шаблон ізаляваны артыкул, які карыстаецца з параметрамі, якія вызначаюць від ланцужкоў ізаляваных кластараў.

Subcategories and template parameters naming / Найменне падкатэгорый и параметраў шаблона правіць

There are four localized constants to be configured:

  1. run-length code prefix for chains of clasters of size 1 (orphans of various depth)
  2. prefix defining rings of size 2 (ring, used to show up that ring is the only topology for size 2)
  3. prefix defining clusters of size above 2 (cluster)
  4. optionally, the category name, used for orpaned articles markup (if any existed prior to Golem adoption)

Each string is configured here using the following rule. For each string to be defined we categorize this page with a (non-existent!) subcategory of meta-category for isolated articles initialized above. To distinguish between strings categorization is being made with sort key, which uniquelly identifies the string.

The following keys are to be used for rows introduced above: '_1', '_2', '_N' and 'old' appropriately.

Чатыры лакалізаваных радковых канстанты вызначаюць правілы катэгарызацыі ізаляваных артыкулаў:
  1. Прэфікс кода даўжыні серый для ланцужкоў кластараў, якія маюць памер 1 (сірата)
  2. Прэфікс, які вызначае кольцы памеру 2 (кальцо, паказвае, што кальцо - адзіная тапалогія для кластара памеру 2)
  3. Прэфікс, які вызначае кластары памеру больш двух (кластар)
  4. Апцыянальна - імя катэгорыі, якая выкарыстоўвалася раней для калекцыявання ізаляваных артыкулаў (калі такое калекцыяніраванне выраблялася да ўкаранення Голема)
Кожны з радкоў канфігурыруецца ў гэтым раздзеле з выкарыстаннем наступнага правілу. Для кожнага радку мы катэрыгарызуем гэтую старонку ў адну з (неіснуючых!) падкатэгорый мэта-катэгорыі ізаляваных артыкулаў, лакалізаваных вышэй. Для адрознення радкоў катэгарызацыя вырабляецца з выкарыстаннем ключа сартыроўкі, які адназначна ідэнтыфікуе радок.
Для апісаных вышэй радкоў у парадку апісання трэба выкарыстоўваць наступныя ключы сартыроўкі: '_1', '_2', '_N', 'old'.

For more clarity the following text is used for categorization of this page:

Для тлумачэння, гэтая старонка катэгарызавана пры дапамозе наступнага тэксту:
[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Ізаляваныя артыкулы/сірата|_1]]
[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Ізаляваныя артыкулы/кальцо|_2]]
[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Ізаляваныя артыкулы/кластар|_N]]

Note that categories this page is included to do not exist, so the categorizing links below should be red.

Заўважце, што катэгорыі, у якія ўключана дадзеная старонка, не існуюць, таму спасылкі на катэгорыі унізе павінны быць чырвонымі.