Га́завыя зако́ны — шэраг фізічных законаў, якія дазваляюць вызначаць тэрмадынамічныя параметры ідэальнага газу ў тэрмадынамічных працэсах сістэм з нязменнай колькасцю рэчыва і адным з тэрмадынамічных параметраў.

Газавыя законы былі атрыманыя эксперыментальным шляхам і атрымалі тэарэтычнае абгрунтаванне на аснове малекулярнай будовы рэчыва — хаця для іх тлумачэння малекулярная тэорыя не з’яўляецца абавязковай.

Да газавых законаў адносяцца: