Гіпертэ́кст — паняцце, уведзенае Тэдам Нэльсанам у 1965 годзе для пазначэння «разгалінаванага тэксту або тэксту, які выконвае дзеяння па запыце». Звычайна гіпертэкст уяўляецца наборам тэкстаў, які змяшчае вузлы пераходу ад аднаго тэксту да якога-небудзь іншага і дазваляе, такім чынам, выбіраць чытаныя звесткі або паслядоўнасць чытання. Агульнавядомым і найбольш яскравым прыкладам гіпертэксту служаць вэб-старонкі — дакументы HTML, размешчаныя ў Сеціве. У шырэйшым разуменні паняцця, гіпертэкстам з’яўляецца кожная аповесць, слоўнік або энцыклапедыя, дзе сустракаюцца спасылкі да іншых частак тэксту або артыкулаў.