Зорная астраномія

Зорная астраномія — раздзел астраноміі, які займаецца даследаваннем руху і размеркавання ў прасторы зорак, газа-пылавых туманнасцяў і зорных сістэм, іх структурай і эвалюцыяй, праблемай іх устойлівасці. У гэтых даследаваннях выкарыстоўваюцца як вынікі назіранняў, так і тэарэтычныя законы і высновы астраметрыі, нябеснай механікі і астрафізікі.

Асноўныя раздзелы зорнай астраноміі: