Літоўскія браты — рэфармацыйны рэлігійны рух на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага (цяперашнія Беларусь і Літва) у XVI—XVII стагоддзях. Блізкія да руху польскіх братоў; прыкладам, Сымона Буднага традыцыйна адносяць да дзеячаў абодвух рухаў.

Літоўскія браты займалі антытрынітарную пазіцыю, прытрымліваючыся арыянскіх поглядаў, не прызнаючы боскасць Хрыста і дагмату пра ўваскрэсенне пасля смерці.

Браты лічылі магчымым стварэнне царства Божага на зямлі, асуджалі прыгоннае права. У адрозненне ад польскіх братоў (сацыніянаў), літоўскія браты лічылі магчымым заняцце грамадскіх пасад і выкарыстанне зброі. Супернікі братоў вінавацілі тых у эпікурэйстве і адмаўленні неўміручасці душы.

Літаратура

правіць
  • Литовские братья. // Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.

Из Философской энциклопедии:

  • Малышевский И., Подложное письмо половца Ивана Смеры к великому князю Владимиру Святому, К., 1876.
  • Плисс В., Симон Будный и его сектантская и литературная деятельность в Литве и Западной Руси, «Христианское чтение», 1914, т. 242, ч. 1-2.
  • Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI — начала XIX века, Минск, 1962.
  • Kot S., Szymon Budny der grösste Häretiker Litauens im 16. Jahrhundert. // Studien zur älteren Geschichte Osteuropas, Tl I, Graz-Köln, 1956.
  • Українські письменники. Біо-бібліографіч. словник, т. 1, К., 1960, с. 223.