Раялісты — прыхільнікі манархічнай формы дзяржаўнай улады, манархісты. У вузейшым сэнсе пад «раялістамі» могуць разумецца прадстаўнікі наступных палітычных рухаў: