Фізік — навуковец, навуковыя даследаванні якога ў асноўным прысвечаны фізіцы. Фізікі працуюць над шырокім колам праблем як у фундаментальнай навуцы, пачынаючы ад субатамных часціц і заканчваючы паводзінамі Сусвету як цэлага, так і ў прыкладной фізіцы.

Альберт Эйнштэйн прызнаецца адным з самых вялікіх фізікаў у свеце