Хі́бнасць — адхіленне вылічанага значэння велічыні ад сапраўднага яе значэння. У статыстыцы хібнасць не з'яўляецца «памылкай».

Хібнасць вымярэння пэўнай велічыні — як розніца паміж вынікам вымярэння і ўсярэдненым значэннем па ўсіх вымярэннях , г. зн. .

У набліжаных вылічэннях і пры апрацоўцы эксперыментальных даных ужываюцца хібнасці: абсалютная і адносная . Калі абсалютныя хібнасці набліжэння і да і адпаведна і , а адносныя і , тады , ці характарызуюць мяжой абсалютнай хібнасці — лікам . На практыцы карыстаюцца наступным правілам запісу набліжаных лікаў: абсалютная хібнасць ліку меншая за адзінку разраду апошняй лічбы гэтага ліку, альбо роўна ёй.

Спасылкі правіць