Розніца паміж версіямі "Каталіцкі ўніверсітэт у Любліне"

няма тлумачэння праўкі
 
У 1938 годзе універсытэт атрымаў права прысуджаць навуковыя ступені. Заступнікам вучэдьні з'яўляецца Найсвяцейшая Сэрца Пана Езуса.
 
== Historia ==
[[Plik:Lublin,kul,courtyard1.JPG|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lublin,kul,courtyard1.JPG|thumb|250x250px|Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]]
[[Plik:Dziedziniec_KUL_-_pomnik_Jana_Pawła_II_i_kardynała_Stefana_Wyszyńskiego.JPG|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dziedziniec_KUL_-_pomnik_Jana_Paw%C5%82a_II_i_kardyna%C5%82a_Stefana_Wyszy%C5%84skiego.JPG|thumb|250x250px|Pomnik Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL]]
Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał z inicjatywy [[:pl:Idzi_Radziszewski|ks. Idziego Radziszewskiego]], który zbierał fundusze na powstanie katolickiej uczelni w Polsce wśród [[:pl:Polonia|Polonii]] w [[:pl:Petersburg|Petersburgu]], w miejsce likwidowanej przez władze bolszewickie [[:pl:Metropolitalna_Katolicka_Akademia_Duchowna_w_Petersburgu|Akademii Duchownej w Petersburgu]]. Na miejsce dla takiej uczelni wybrano właśnie Lublin. W 1918 roku pomysł zyskał akceptację polskich [[:pl:Biskup|biskupów]] oraz [[:pl:Nuncjusz_apostolski|nuncjusza]] [[:pl:Stolica_Apostolska|Stolicy Apostolskiej]] i [[:pl:27_lipca|27 lipca]] [[:pl:1918|1918]] decyzją Zjazdu Biskupów Królestwa Polskiego została powołana uczelnia pod nazwą ''Uniwersytet Lubelski''. Księgozbiór Akademii Petersburskiej stał się zaczątkiem księgozbioru nowego Uniwersytetu. Jesienią 1918 roku Uniwersytet rozpoczął działalność. Początkowo korzystał z bazy lokalowej [[:pl:Seminarium_duchowne|seminarium duchownego]]. Obejmował wtedy 4 wydziały: [[:pl:Wydział_Teologii_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Teologiczny]] (otwarty w 1918), [[:pl:Wydział_Prawa,_Prawa_Kanonicznego_i_Administracji_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Prawa Kanonicznego, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych]] oraz [[:pl:Wydział_Nauk_Humanistycznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Nauk Humanistycznych]].
 
W przedwojennej historii uczelni KUL zdobywał kolejno uprawnienia państwowe, a wkrótce, mimo że miał status uczelni prywatnej, otrzymał także prawo do dotacji państwowych. Otrzymał także własny gmach – był to budynek podominikański usytuowany przy Alejach Racławickich, blisko centrum miasta.
 
Prężny rozwój uczelni przerwała niemiecka okupacja. Gmach KUL przekształcono w szpital wojskowy. Część profesorów i studentów wywieziono na roboty przymusowe do [[:pl:Niemcy|Niemiec]], część do [[:pl:Obóz_koncentracyjny|obozów koncentracyjnych]], część została rozstrzelana. Uniwersytet w trakcie [[:pl:II_wojna_światowa|II wojny światowej]] prowadził tajne nauczanie dla swoich studentów.
 
Kolejnym trudnym okresem dla katolickiej uczelni były czasy [[:pl:Polska_Rzeczpospolita_Ludowa|PRL]]. Uczelnię udało się reaktywować dzięki inicjatywie ks. prof. Antoniego Słomkowskiego<ref>D.Gałaszewska-Chilczuk, "Wrogie" uniwersytety. Polityka państwa komunistycznego wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013.</ref>. Zaczęli tu wykładać profesorowie przesiedleni z [[:pl:Kresy_Wschodnie|Kresów Wschodnich]], głównie z [[:pl:Uniwersytet_Wileński|Uniwersytetu Stefana Batorego]] w [[:pl:Wilno|Wilnie]] i [[:pl:Uniwersytet_Lwowski|Uniwersytetu Jana Kazimierza]] we [[:pl:Lwów|Lwowie]]. Początkowo nowe władze sprzyjały katolickiej uczelni, później jednak stała się ona celem ataków. Doszło do [[:pl:Nacjonalizacja|nacjonalizacji]] podstawowego źródła finansowania KUL, jakim był liczący 7 tys. ha majątek rolny Fundacji hr. Potulickich w [[:pl:Potulice_(województwo_kujawsko-pomorskie)|Potulicach]] koło [[:pl:Nakło_nad_Notecią_(gmina)|Nakła]]. W 1949 zabroniono przyjmowania nowych studentów na niektóre świeckie kierunki, pozbawiono funkcji rektora ks. Słomkowskiego – za to, że nie chciał zalegalizować na uczelni komórki młodzieżowej organizacji komunistycznej. Uniwersytet był stale inwigilowany przez [[:pl:Służba_Bezpieczeństwa_(PRL)|Służbę Bezpieczeństwa]], utrudniano życie studentom i wykładowcom, [[:pl:Cenzura|cenzurowano]] publikacje uczelni.
 
Dopiero lata 90. XX wieku przyniosły znaczną poprawę sytuacji. Część pieniędzy KUL zaczął otrzymywać ze [[:pl:Budżet_państwa|budżetu Państwa]], zniesiono cenzurę, uczelnia zaczęła rozwijać bazę dydaktyczną.
 
=== Rektorzy ===
* 1918-1922 – ks. [[:pl:Idzi_Radziszewski|Idzi Benedykt Radziszewski]] – zm. [[:pl:22_lutego|22 lutego]] [[:pl:1922|1922]]
* 1922-1924 – o. [[:pl:Jacek_Woroniecki|Jacek Woroniecki]] [[:pl:Dominikanie|OP]] – zm. [[:pl:18_maja|18 maja]] [[:pl:1949|1949]]
* 1924-1925 – bp [[:pl:Czesław_Sokołowski|Czesław Sokołowski]] – zm. [[:pl:11_listopada|11 listopada]] [[:pl:1951|1951]]
* 1925-1933 – ks. [[:pl:Józef_Kruszyński|Józef Kruszyński]] – zm. [[:pl:10_sierpnia|10 sierpnia]] [[:pl:1953|1953]]
* 1933-1939 – ks. [[:pl:Antoni_Szymański_(duchowny)|Antoni Szymański]] – zm. [[:pl:9_października|9 października]] [[:pl:1942|1942]]
* 1944-1951 – ks. [[:pl:Antoni_Słomkowski|Antoni Słomkowski]] – zm. [[:pl:19_lutego|19 lutego]] [[:pl:1982|1982]]
* 1951-1956 – ks. [[:pl:Józef_Iwanicki|Józef Iwanicki]] – zm. [[:pl:4_sierpnia|4 sierpnia]] [[:pl:1995|1995]]
* 1956-1965 – ks. [[:pl:Marian_Rechowicz|Marian Rechowicz]] – zm. [[:pl:23_września|23 września]] [[:pl:1983|1983]]
* 1965-1970 – ks. [[:pl:Wincenty_Granat|Wincenty Granat]] – zm. [[:pl:11_grudnia|11 grudnia]] [[:pl:1979|1979]]
* 1970-1983 – o. [[:pl:Mieczysław_Albert_Krąpiec|Mieczysław Albert Krąpiec]] [[:pl:Dominikanie|OP]] – zm. [[:pl:8_maja|8 maja]] [[:pl:2008|2008]]
* 1983-1988 – bp [[:pl:Piotr_Hemperek|Piotr Hemperek]] – zm. [[:pl:3_lipca|3 lipca]] [[:pl:1992|1992]]
* 1988-1989 – bp [[:pl:Jan_Śrutwa|Jan Śrutwa]]
* 1989-1998 – ks. [[:pl:Stanisław_Wielgus|Stanisław Wielgus]]
* 1998-2004 – ks. [[:pl:Andrzej_Szostek|Andrzej Szostek]] [[:pl:Marianie|MIC]]
* 2004-2012 – ks. [[:pl:Stanisław_Wilk|Stanisław Wilk]] [[:pl:Salezjanie|SDB]]
* od 2012 – ks. [[:pl:Antoni_Dębiński|Antoni Dębiński]]<ref>"Ks. prof. Antoni Dębiński nowym rektorem KUL", http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x54487/ks-prof-antoni-debinski-nowym-rektorem-kul/, dostęp 10-05-2012</ref>
 
== Lokalizacja ==
[[Plik:Gmach_główny.jpg|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gmach_g%C5%82%C3%B3wny.jpg|thumb|230x230px|Wejście do Gmachu Głównego (od strony al. Racławickich)]]
[[Plik:Lublin,kul,collegium.JPG|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lublin,kul,collegium.JPG|thumb|230x230px|Budynek Collegium Jana Pawła II]]
[[Plik:Collegium_Iuridicum.jpg|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Collegium_Iuridicum.jpg|thumb|230x230px|Collegium Iuridicum]]
[[Plik:Biblioteka_kul.jpg|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Biblioteka_kul.jpg|right|thumb|230x230px|[[:pl:Biblioteka_Uniwersytecka_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Biblioteka Uniwersytecka]]]]
[[Plik:Kaplica_akademicka.jpg|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kaplica_akademicka.jpg|thumb|230x230px|Kościół akademicki]]
Budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II skupione są w trzech miejscach Lublina – campus w centrum miasta, drugie miejsce to dzielnica Konstantynów w południowej części miasta oraz w dzielnicy Majdanek, w byłych koszarach wojskowych.
 
=== Kampus główny ===
Kampus główny obejmuje zabytkowe budynki, w których znajdują się władze uniwersytetu, niektóre wydziały, administracja oraz siedziby organizacji studenckich. Do campusu głównego należą:
* '''Gmach Główny''' – główny budynek będący [[:pl:Dominikanie|podominikańskim]] kompleksem, który uniwersytet otrzymał jeszcze przed [[:pl:II_wojna_światowa|wojną]]. Znajduje się w nim m.in. [[:pl:Wydział_Nauk_Humanistycznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Nauk Humanistycznych]], [[:pl:Wydział_Nauk_Społecznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Nauk Społecznych]] oraz [[:pl:Wydział_Filozofii_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Filozofii]]. Znajduje się tu także kościół pw. św. Krzyża (kościół akademicki).
* '''Collegium Joannis Pauli II''' – okazały gmach zbudowany w [[:pl:Styl_międzynarodowy|stylu międzynarodowym]]. Większość budynku zajmuje [[:pl:Wydział_Prawa,_Prawa_Kanonicznego_i_Administracji_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji]] oraz [[:pl:Wydział_Nauk_Społecznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Nauk Społecznych]]. Część siedziby ma tutaj również [[:pl:Wydział_Teologii_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Teologii]].
* '''Collegium Norvidianum''' – nowoczesny budynek w [[:pl:Styl_postmodernistyczny|stylu postmodernistycznym]]. Znajduje się w nim m.in. [[:pl:Wydział_Nauk_Humanistycznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Nauk Humanistycznych]] z Ośrodkiem Badań nad Twórczością [[:pl:Cyprian_Kamil_Norwid|Cypriana Kamila Norwida]].
We wschodniej części [[:pl:Śródmieście_(Lublin)|Śródmieścia]] znajduje się '''[[:pl:Collegium_Iuridicum_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Collegium Iuridicum]]''', drugi budynek należący do [[:pl:Wydział_Prawa,_Prawa_Kanonicznego_i_Administracji_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji]]. Pozyskany od [[:pl:Uniwersytet_Medyczny_w_Lublinie|Akademii Medycznej]] budynek przy ulicy Spokojnej 1 stanowi bazę dydaktyczną z niektórymi katedrami wydziału oraz sekretariaty Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki.
* '''[[:pl:Biblioteka_Uniwersytecka_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Biblioteka Uniwersytecka KUL]]''' ma swoją siedzibę w centrum miasta przy ulicy Chopina, w budynkach, które uczelnia otrzymała zaraz po wojnie od Kurii Biskupiej. W należących do Uniwersytetu sąsiadujących z Biblioteką kamienicach mieszczą się także niektóre instytuty międzywydziałowe.
Również w centrum, przy ulicy Niecałej, znajduje się akademik męski.
 
=== Baza dydaktyczna na Konstantynowie ===
Na [[:pl:Konstantynów_(Lublin)|Konstantynowie]] mieszczą się [[:pl:Wydział_Matematyczno-Przyrodniczy_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu]] i [[:pl:Wydział_Biotechnologii_i_Nauk_o_Środowisku|Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku]] z laboratoriami, akademiki żeńskie i męski oraz hala sportowa.
 
=== Baza dydaktyczna na Majdanie Tatarskim ===
Naprzeciwko [[:pl:Lublin_(KL)|obozu koncentracyjnego Majdanek]] znajduje się kompleks budynków, które są w większości zajmowane przez [[:pl:Wydział_Nauk_Społecznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Nauk Społecznych]] oraz przez [[:pl:Wydział_Filozofii_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Filozofii]]. Odbywają się tam zajęcia m.in. na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, [[:pl:Dziennikarstwo|dziennikarstwo]] i [[:pl:Komunikacja_społeczna|komunikacja społeczna]], [[:pl:Pedagogika|pedagogika]], [[:pl:Politologia|politologia]] oraz [[:pl:Kulturoznawstwo|kulturoznawstwo]] i [[:pl:Retoryka_stosowana|retoryka stosowana]].
 
== Struktura uniwersytetu ==
[[Plik:Stalowa.jpg|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stalowa.jpg|thumb|230x230px|[[:pl:Wydział_Zamiejscowy_Nauk_Prawnych_i_Ekonomicznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II_w_Tomaszowie_Lubelskim|Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim]]]]
[[Plik:Międzyrzec_podlaski_pałac_potockich.jpg|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Mi%C4%99dzyrzec_podlaski_pa%C5%82ac_potockich.jpg|thumb|230x230px|[[:pl:Pałac_Potockich_w_Międzyrzecu_Podlaskim|Pałac Potockich]] Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w [[:pl:Międzyrzec_Podlaski|Międzyrzecu Podlaskim]]]]
 
=== Wydziały ===
* [[:pl:Wydział_Teologii_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Teologii]] (1918)
* [[:pl:Wydział_Prawa,_Prawa_Kanonicznego_i_Administracji_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji]] (początkowo noszący nazwę Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych i istniejący w latach 1918-1952, reaktywowany w 1981)
* [[:pl:Wydział_Nauk_Humanistycznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Nauk Humanistycznych]] (1918)
* [[:pl:Wydział_Filozofii_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Filozofii]] (1946)
* [[:pl:Wydział_Nauk_Społecznych_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Nauk Społecznych]] (1980)
* [[:pl:Wydział_Matematyki,_Informatyki_i_Architektury_Krajobrazu_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu]] (1998)
* [[:pl:Wydział_Biotechnologii_i_Nauk_o_Środowisku_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Pawła_II|Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku]]
* [[:pl:Wydział_Zamiejscowy_Nauk_Prawnych_i_Ekonomicznych_w_Tomaszowie_Lubelskim|Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych]] w [[:pl:Tomaszów_Lubelski|Tomaszowie Lubelskim]] (1995)
* [[:pl:Wydział_Zamiejscowy_Prawa_i_Nauk_o_Społeczeństwie_KUL_w_Stalowej_Woli|Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli]] (2014)
* Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w [[:pl:Międzyrzec_Podlaski|Międzyrzecu Podlaskim]].
Na uczelni funkcjonuje również Kolegium [[:pl:Międzywydziałowe_Indywidualne_Studia_Humanistyczne|Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych]], na określonych kierunkach.
 
=== Instytuty naukowe ===
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II działają m.in.:
* Instytut [[:pl:Ekumenizm|Ekumeniczny]] (1983)
* Instytut [[:pl:Niderlandy_(region_historyczny)|Kultury Niderlandzkiej]]
* Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej (1985)
* Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida
* Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce (1957)
* Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym (1972)
* [[:pl:Instytut_Jana_Pawła_II|Instytut Jana Pawła II]] (1982)
* Instytut Nauk Biblijnych
* Instytut Badań nad Literaturą Religijną
* Instytut Leksykograficzny
* Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (1956)
* Instytut Inżynierii Środowiska (Stalowa Wola)
 
== Kierunki kształcenia ==
* '''Wydział Teologii'''
** [[:pl:Muzykologia|Muzykologia]]
** [[:pl:Nauki_o_rodzinie|Nauki o rodzinie]]
** [[:pl:Praca_socjalna|Praca socjalna]]
** [[:pl:Teologia|Teologia]]
* '''Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji'''
** [[:pl:Administracja|Administracja]]
** [[:pl:Europeistyka|Europeistyka]]
** [[:pl:Prawo|Prawo]]
** [[:pl:Prawo_kanoniczne|Prawo kanoniczne]]
* '''Wydział Nauk Humanistycznych'''
** [[:pl:Edytorstwo|Edytorstwo]]
** [[:pl:Filologia|Filologia]]: [[:pl:Filologia_angielska|angielska]], [[:pl:Sinologia|chińska]], [[:pl:Germanistyka|germańska]], [[:pl:Filologia_klasyczna|klasyczna]], [[:pl:Niderlandystyka|niderlandzka]], [[:pl:Romanistyka|romańska]], [[:pl:Slawistyka|słowiańska]]
** [[:pl:Filologia_polska|Filologia polska]]
** [[:pl:Krajoznawstwo|Krajoznawstwo]] i [[:pl:Turystyka_kulturowa|Turystyka kulturowa]]
** [[:pl:Historia_sztuki|Historia Sztuki]]
** [[:pl:Teatrologia|Wiedza o teatrze]]
** Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 
* '''Wydział Filozofii'''
** [[:pl:Filozofia|Filozofia]]
** [[:pl:Kognitywistyka|Kognitywistyka]]
** [[:pl:Kulturoznawstwo|Kulturoznawstwo]]
** [[:pl:Przyrodoznawstwo|Przyrodoznawstwo]] i Filozofia przyrody
** [[:pl:Retoryka_stosowana|Retoryka]]
* '''Wydział Nauk Społecznych'''
** [[:pl:Dziennikarstwo|Dziennikarstwo]] i [[:pl:Komunikacja_społeczna|Komunikacja społeczna]]
** [[:pl:Ekonomia|Ekonomia]]
** [[:pl:Pedagogika|Pedagogika]]
** [[:pl:Politologia|Politologia]]
** [[:pl:Psychologia|Psychologia]]
** [[:pl:Socjologia|Socjologia]]
** [[:pl:Zarządzanie|Zarządzanie]]
** Bezpieczeństwo narodowe
* '''Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu'''
** [[:pl:Architektura_krajobrazu|Architektura krajobrazu]]
** [[:pl:Gospodarka_przestrzenna|Gospodarka przestrzenna]]
** [[:pl:Informatyka|Informatyka]]
** [[:pl:Matematyka|Matematyka]]
* '''Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku'''
** [[:pl:Biotechnologia|Biotechnologia]]
** [[:pl:Ochrona_środowiska|Ochrona środowiska]]
* '''Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim'''
** [[:pl:Archeologia|Archeologia]]
** [[:pl:Ekonomia|Ekonomia]]
** [[:pl:Etnologia|Etnologia]]
** [[:pl:Prawo|Prawo]]
** [[:pl:Stosunki_międzynarodowe|Stosunki międzynarodowe]]
* '''Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli'''
** [[:pl:Inżynieria_środowiska|Inżynieria środowiska]]
** [[:pl:Pedagogika|Pedagogika]]
** [[:pl:Socjologia|Socjologia]]
* '''Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli'''
** [[:pl:Ekonomia|Ekonomia]]
** [[:pl:Prawo|Prawo]]
 
== Życie studenckie ==
[[Plik:Legia.jpg|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Legia.jpg|right|thumb|250x250px|Legia Akademicka KUL]]
[[Plik:Lech_Kaczyński,_Stanisław_Wilk.jpg|link=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lech_Kaczy%C5%84ski,_Stanis%C5%82aw_Wilk.jpg|right|thumb|250x250px|Przekazanie na ręce J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. [[:pl:Stanisław_Wilk|Stanisława Wilka]], nadanego pośmiertnie ppor. Janowi Bołbottowi, Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. 19 października 2008 r.]]
Na terenie Uniwersytetu działa wiele organizacji studenckich, m.in. [[:pl:Concordia_(korporacja)|Korporacja Akademicka Concordia]] (zał. w [[:pl:1922|1922]] r.), Uczelniany Samorząd Studentów. Działają tu także liczne instytucje kulturalne:
* Agencja Fotograficzna "Terra"
* [[:pl:Akademickie_Studio_Filmowe_KUL|Akademickie Studio Filmowe]]
* Chór Akademicki
* Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL
* Galeria 1 im. Bogusława Słomki
* Gazeta Studencka "[[:pl:Coś_nowego|Coś Nowego]]"
* [[:pl:Scena_Plastyczna_KUL|Scena Plastyczna KUL]] [[:pl:Leszek_Mądzik|Leszka Mądzika]]
* [[:pl:Teatr_Enigmatic_KUL|Teatr Enigmatic]]
* [[:pl:Teatr_ITP|Teatr ITP]]
Swoją siedzibę mają tutaj także liczne instytucje naukowe – m.in. Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie, ponad 60 różnych kół naukowych. Oprócz tego istnieją także kluby i sekcje sportowe, Koło PTTK, Legia Akademicka (organizacja propagująca [[:pl:Służba_wojskowa|służbę wojskową]] wśród studentów).
 
Istniejące od kilkudziesięciu lat Towarzystwo Przyjaciół KUL zajmuje się promowaniem uczelni na świecie i zbieraniem środków finansowych na działalność Uniwersytetu.
 
== Medal Milito Pro Christo ==
W 90-lecie działalności [[:pl:Katoliccy_biskupi_polowi_Wojska_Polskiego|Biskup Polowy Wojska Polskiego]] gen. dyw. [[:pl:Tadeusz_Płoski|Tadeusz Płoski]] przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II [[:pl:Medal_Milito_Pro_Christo|Medal "Milito Pro Christo"]] za:
* kształcenie inteligencji katolickiej
* wychowywanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości, za kształcenie charakterów i postaw
* poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie
* prowadzenie badań w duchu harmonii między nauką i wiarą
* współtworzenie chrześcijańskiej kultury
* niezłomność postaw w całej historii Uczelni – mimo prześladowań, represji i szykanowania
* wierne wypełnianie dewizy "Deo et Patriae" – Bogu i Ojczyźnie
69

правак