Дыялектычны матэрыялізм

Дыялекты́чны матэрыялі́зм — мадэль, кірунак у філасофіі, які сцвярджае першапачатковую ролю матэрыі ў гнасеалагічным плане. Метадалагічным прынцыпам выкрыцця ісціны, вывучэння рэчаіснасці ў дыялектычным матэрыялізме з’яўляецца дыялектычны прынцып, дыялектыка.

Распрацаваны Карлам Марксам, Фрыдрыхам Энгельсам і Уладзімірам Леніным.