Кіламе́тр (скарочана км, km) — шырокараспаўсюджаная кратная метру адзінка вымярэння даўжыні.

1 км = 1000 м = 0,621 міль = 0,9374 вярсты = 1094 ярдаў = 3281 футаў = 1,057×10−13 светлавых гадоў = 6,67×10−9 а. а.

Кратныя і дзельныя адзінкі

правіць
Кратныя Дробныя
парадак назва абазначэнне парадак назва абазначэнне
101 м дэкаметр дам dam 10−1 м дэцыметр дм dm
10² м гектаметр гм hm 10−2 м сантыметр см cm
10³ м кіламетр км km 10−3 м міліметр мм mm
106 м мегаметр Мм Mm 10−6 м мікраметр мкм µm
109 м гігаметр Гм Gm 10−9 м нанаметр нм nm
1012 м тэраметр Тм Tm 10−12 м пікаметр пм pm
1015 м петаметр Пм Pm 10−15 м фемтаметр фм fm
1018 м экзаметр Эм Em 10−18 м атаметр ам am
1021 м зетаметр Зм Zm 10−21 м зептаметр зм zm
1024 м ётаметр Ім Ym 10−24 м ёктаметр ім ym