Свабода сумлення

Свабода сумленнянатуральнае права на самастойнае фармаванне перакананняў і каштоўнасцяў, якія садзейнічаюць самаактуалізацыі. Паняцце “свабоды сумлення” ўключае больш шырокае кола пытанняў, чым паняцце “свабоды веравызнання”. Сутнасць свабоды сумлення прынята даследаваць з пункту гледжання філасофіі, этыкі, паліталогіі і рэлігіязнаўства.