Смычок — драўляная палачка з нацягнутым уздоўж пучком конскага воласа; служыць для ўтварэння гуку на струнных музычных інструментах.

Смычкі для розных музычных інструментаў