Спік (англ.: Spic) - нацыянальная мянушка, якая ўжываецца ў англамоўных краінах у дачыненні персон іспанскага паходжання. "Спік" можа ўжывацца як назоўнік ("That Spic is loud"), як прыметнік ("The Spic music is good this year"), або як дзеяслоў (звыкла ў канструкцыі з "out", падобна на "to spic out", г.зн. паступаць згодна з іспанападобнай модай.).